Türk Denizciliği’ne Tarihsel Bir Bakış

Orta Asya’da kara hakimiyeti stratejilerine Dayalı olarak varlıklarını sürdürmüş olan Türk Devlet ve Topluluklarından farklı olarak, Coğrafi durumu ve iklim şartları böylesine güzel bir deniz ülkesini yurt edinebilmiş atalarımız, gelecek nesilleri, Anadolu’yu vatan olarak...