(10-24 Temmuz 1921) Kütahya – Eskişehir Savaşları

-Üst üste yenilgiye uğrayan Yunanlılar bü¬yük bir hazırlık yaparak şiddetli bir saldı¬rıya geçtiler. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu daha elverişli şartlarda savaş¬mak üzere Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya’nın doğusuna çekildi. Ordumuzun fazla kayıp vermesi önlendi. Araç – gereç sağlandı. Yunan kuvvetleri, Anadolu içine çekilerek mevzilerinden uzaklaştırılmış oldu. –  Ancak, önceki başarıların yarattığı iyim¬serlik   … Devamını oku…

Türkiyede Bölgelere Göre Nüfus Dağılışı (Yoğunluğu)

Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklarin oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar. Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir. Marmara’nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında … Devamını oku…