Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi (27 ARALIK 1919)

İstanbul‘da toplanacak Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla Temsil Heyeti Anka­ra’ya gelir. Bu iş için Ankara‘nın seçilmesinin nedenleri: Milli Mücadele’de en önemli cephe olan Batı Cephesi’ne yakın olması. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması. Anadolu’nun ortasında merkezi bir konumda bulunması. İç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması. Bu arada seçimler de yapılıyordu birçok yerde … Devamını oku…

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 1. Fiziki Faktörler a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli plâ-tosu, Menteşe yöresi … Devamını oku…

Türkiyede Bölgelere Göre Nüfus Dağılışı (Yoğunluğu)

Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklarin oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar. Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir. Marmara’nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında … Devamını oku…

Anadolunu Türkleşmesi

Anadolu’nun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu Fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedi bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkler Anadolu’ya IV.yüzyıldan başlayarak fasılalarla XI.yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. Ancak, 1071 Malazgirt Savaşı’na kadar aralıklarla devam edecek olan bu … Devamını oku…

İç Ticaret,Dış Ticaret ve Türkiye’de İthalat ve İhracat

Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İç Ticaret Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir. Türkiye’de Dış Ticaret Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır:• Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı • Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin … Devamını oku…

Misakk-ı Milli’nin ilanı ve önemi

• Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararla yurdun her tarafında seçimler yapılarak Mebuslar Meclisinin açılmasına zemin hazırlanmıştır. Meclisin İstanbul’da açılmasına karar verilince M. Kemal İstanbul’a gitmemiştir. Fakat onun düşüncelerini temsil eden Felah-ı vatan adıyla bir grup kurulmuştur. Bu grup hazırladığı Misak-ı Milli’yi Son Osmanlı Mebusan Meclisine kabul ettirmiştir.(28 Ocak 1920) 1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş … Devamını oku…