Orta Asya Türk Tarihi – Diğer Türk Devletleri

KIRGIZLAR ▪Uygurları yıkarak merkezi Ötüğen  olan  devleti kurdular. ▪Manas destanı ünlüdür.   AVARLAR (562-805) ▪ Orta Asya da kurdukları devlet Göktürkler tarafından yıkılınca, batıya göç edip Orta Avrupa’da devlet kurdular. ▪Türk tarihinde ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır. ▪ Benliklerini yitirip Hıristiyanlaştılar. ▪ Franklar tarafından  yıkılmışlardır.   TÜRĞİŞLER ▪ Isık gölü civarın da yaşadılar. Türk tari- hinde … Devamını oku…

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurdular. Göktürk isyanı nedeniyle bağımsızlıklarını kay­bettiler. Göktürklerin saldırısı sonucu bugünkü Macarista­n’a göç ettiler. Macaristan’da etkili bir devlet kurdular. Sasanilerle birleşerek iki kez Bizans’ı ku­şattılar, ancak başarılı olamadılar. Avarlar, Frankların saldırısıyla bağımsızlıklarını kaybettiler ve Slav kavimleri arasında eriyip siyasi ve kül­türel kimliklerini yitirdiler.   Kırgızlar Uygur devletine son vererek tarih … Devamını oku…