Tagged: peçenekler

Orta Asya Türk Tarihi – Diğer Türk Devletleri

Orta Asya Türk Tarihi – Diğer Türk Devletleri

KIRGIZLAR ▪Uygurları yıkarak merkezi Ötüğen  olan  devleti kurdular. ▪Manas destanı ünlüdür.   AVARLAR (562-805) ▪ Orta Asya da kurdukları devlet Göktürkler tarafından yıkılınca, batıya göç edip Orta Avrupa’da devlet kurdular. ▪Türk tarihinde ilk kez...

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurdular. Göktürk isyanı nedeniyle bağımsızlıklarını kay­bettiler. Göktürklerin saldırısı sonucu bugünkü Macarista­n’a göç ettiler. Macaristan’da etkili bir devlet kurdular. Sasanilerle birleşerek iki kez Bizans’ı ku­şattılar, ancak başarılı olamadılar. Avarlar,...