Moğollar ve Diğer Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

KÜLTÜR VE MEDENİYET  1-Devlet Yönetimi ▪Moğollar Türkler ile yaşadıkları için Türk kültür ve medeniyetinden etkilenmişlerdir. ▪Moğollarda hükümdarlık babadan oğla geçer ve Cengiz Han’ın koyduğu yasalara göre yönetilirdi. (Cengiz Yasaları) ▪Moğollar da hükümdarın başkanlık yaptığı bir “Kurultay” isimli bir meclis vardı. Kurultay’da devlet işleri görüşülür ve devletin başına geçecek kişinin hanlığı onaylanırdı. ▪Timur Han soyundan olmadığı … Devamını oku…

Orta Asya Türk Tarihi – Diğer Türk Devletleri

KIRGIZLAR ▪Uygurları yıkarak merkezi Ötüğen  olan  devleti kurdular. ▪Manas destanı ünlüdür.   AVARLAR (562-805) ▪ Orta Asya da kurdukları devlet Göktürkler tarafından yıkılınca, batıya göç edip Orta Avrupa’da devlet kurdular. ▪Türk tarihinde ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır. ▪ Benliklerini yitirip Hıristiyanlaştılar. ▪ Franklar tarafından  yıkılmışlardır.   TÜRĞİŞLER ▪ Isık gölü civarın da yaşadılar. Türk tari- hinde … Devamını oku…