Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

Türklerin İlk Ana Yurdu Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya‘dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.   Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler Türkler, M.Ö. 1700’den itibaren Orta Asya’dan göç etmeye başladılar. Göçlerin Sebepleri 1. Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 2. Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar) 3. Kendi … Devamını oku…

Türkiye’de beyin göçü ve nitelikleri

Ülkemizin dışarıya verdiği beyin göçünü tam anlamıyla tesbit edebilmek güçtür. Ücret farklılığı, mesleki tatminin elde edilememesi, yaratıcılığın teşvik görmemesi, yeterli bilgi ve kabiliyete sahip olmak yerine siyasî mülâhazalarla statü kazanılması, siyasî istikrarsızlık ve huzursuzluk gibi sebeplerle yüksek vasıflı insangücü beyin göçüne konu olmaktadır. Önceki dönemlere göre, beyin göçüne konu olan doktor sayısında azalma görülmesine karşılık, … Devamını oku…

Göçün nedenleri ve sonuçları

Göç: İnsanların bir yerden başka yere taşınmasına göç denir. Yer değiştirmeler ülke içinde olursa “iç göç” ; ülke dışına olursa “dış göç” denir.  – İç göçün temel sebepleri: Ekonomik imkanlar , eğitim imkanları, kan davası, terör gibi olaylar etkilidir. – Mevsimlik Göç: Kişilerin belli süreler için başka yerlere giderek çalışması sonra yerine dönmesidir. Beyin Göçü: … Devamını oku…

Sanayileşme ve Şehirleşmenin Etkileri

Şehirlerin doğuşu 10. ve 12. yüzyıllarda Avrupa’da şehirlerin doğuşu, Batı Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oldu. – 11. yüzyıldan itibaren şehirler birer değişim ve imalat yeri haline geldi – Şehirler birer değişim yeri olmaya başlayınca sınai faaliyetler de malikanelerden şehirlere kaydı – Şehirlerin büyümesinin temelinde yığınlar halinde göç hareketi bulunuyordu – İnsanlar biri itici, diğeri … Devamını oku…

Göç çeşitleri,sebepleri ve sonuçları

İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. A. İÇ GÖÇLER Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir. İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır. 1. … Devamını oku…

Beyin Göçü ve Sonuçları

Beyin göçü; bize göre, nitelikli insangücünün ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınma gayretleri ve menafatleri karşısında pasifleştirilmesi sürecidir. Gelişmiş ülkelerin yüksek vasıflı emek ithalinden vazgeçemeyişleri sadece geniş istihdam imkânlarına bağlanamaz. Yüksek vasıflı İnsangücü arzının artışı ne ölçüde olursa olsun, bu ülkeler uzun dönemde yine de bir insangücü açığı ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Bir vasıflı elemanın yetiştirilmesi, … Devamını oku…