Tagged: türkiye

Türkiye’de Rüzgarlar

Türkiye’de Rüzgarlar

Türkiye’ye, kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar enlemin etkisiyle, hava sıcaklığını düşürürler. Güneybatı, güney ve güneydoğudan esen rüzgarlar ise hava sıcaklığını yükseltirler. a. Soğuk Yerel Rüzgarlar: Karayel: Balkanlardaki yüksek basınç ve Basra Körfezindeki alçak...

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’nin Dağları

Oluşum ve görünümleri bakımından dağlar farklı özelliktedirler. Oluşumlarına göre dağlar şu şekilde gruplandırılabilir. Dağ oluşum hareketlerine orojenez denir. Karalardan aşındırılan maddeler, okyanusların tabanlarında birikerek, tortul tabakalar oluştururlar. Bu tortulların büyük bölümü esnek (plastik) yapıdadır....

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Taşkömürü : Ülkemizin en geniş taşkömürü havzası Batı Karadeniz Bölümü’ndedir. Buradaki taşkömürü havzaları I. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Demir – Çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılan taşkömürü, aynı zamanda kimya endüstrisinin de hammaddesidir. Yıllık üretim...

Türkiye’de Madenler

Türkiye’de Madenler

Başlıca Maden Çeşitleri UYARI : Madenlerin oluşumu, çeşidi ve rezervleri arazinin jeolojik yapısına ve oluştuğu jeolojik zamana bağlıdır. Türkiye’de 1. zamandan, 4. zamana kadar oluşmuş araziler vardır. Volkanik faaliyetlerin sık olduğu 3. zamanda oluşan...

Türkiye’de Sanayi konu özeti

Türkiye’de Sanayi konu özeti

TÜRKİYE’DE SANAYİ Çeşitli ham maddelerin veya yari islenmiş maddelerin fabrikalarda, atölyelerde islenip kullanıma hazır duruma getirilmesi faaliyetlerine sanayi (endüstri) adi verilir.Büyük   fabrikalarda, çok sayıda büyük makinelerle ham maddelerin islenerek yari islenmiş hale getirilmesi...

Türkiye’de Nüfus konu özeti

Türkiye’de Nüfus konu özeti

Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan...

Türkiye’nin Milli Parkları

Türkiye’nin Milli Parkları

Türkiye’nin Millî Parkları: 2006 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 37 adet Millî Park bulunmaktadır. Millî Park  Bulunduğu Yer Ağrı Dağı Millî Parkı (2004)  Iğdır ve Ağrı illeri Aladağlar Millî Parkı  Niğde, Adana, Kayseri illeri Altınbeşik...

Türkiye Bölgelerinin Özellikleri

Türkiye Bölgelerinin Özellikleri

COGRAFİ BOLGELER GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ YER ŞEKİLLERİ 1-   Yüz ölçümü en küçük bölgemiz. 2-   Yer şekilleri sadedir. 3-   Kuzeyden güneye yükselti azalır. 4-   Platolar: G. Antep, Urfa, Adıyaman...

Türkiye’nin Platoları

Türkiye’nin Platoları

Plato; akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış, çevresine göre yüksekte kalan düzlüklerdir. Türkiye’de çok yaygın olarak rastlanan yerşekillerindendir. Not: Anadolu’da platoların yaygın olması, arazinin 3. zaman sonlarına kadar aşınarak düzleşmesi (peneplen), bu nedenle 4. zaman...

Türkiye’de İklim Tipleri

Türkiye’de İklim Tipleri

Türkiye kuzeydeki orta iklim tipleriyle,güneydeki subtropikal iklim tipleri arasında,geçiş bölgesi diyebileceğimiz orta iklim kuşağı içindedir.Ilıman iklimlerin etkili olduğu bir kuşakta bulunmakla birlikte, yüzey şekillerinin çeşitliliği,deniz düzeyine göre yükseklik,kıyıya koşut dağ sıralarının uzanışı,denize yakınlık ve...

Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Sanayi

Hammaddenin işlenmiş ve yarı işlenmiş duruma getirilmesi faaliyetlerine üretim, üretim tekniğine de sanayi ya da endüstri denir. SANAYİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 1. Hammadde Sanayide üretim yapılabilmesi için hammaddenin olması gerekmektedir. Ülkemizde hammadde kaynakları...

Türkiye’nin Ovaları

Türkiye’nin Ovaları

Türkiye’de ovalar diğer bir deyişle düzlük alanlar yüzölçümümüz içinde son derece az yer kaplar. Ülkemizin ancak %8’i düzlük alandır. Ülkemizde teşekkül biçimlerine göre çok çeşitli ova tipiyle karşılaşılır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Delta ovaları, Kıyı...

Türkiye’deki dağlar

Türkiye’deki dağlar

Türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur. 1) OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAÐLAR: (Oro-Dağ, Jenez-Oluşum Orojenez > Dağ oluşum hareketleri ). Sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta...