Tagged: Türkiyede Enerji Kaynakları

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Taşkömürü : Ülkemizin en geniş taşkömürü havzası Batı Karadeniz Bölümü’ndedir. Buradaki taşkömürü havzaları I. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Demir – Çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılan taşkömürü, aynı zamanda kimya endüstrisinin de hammaddesidir. Yıllık üretim...

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI Yer kabuğunun ana yapısındaki ekonomik değer taşıyan mineral topluluklarına maden adı verilir. Çeşitli yer kabuğu hareketleri ve başkalaşma olayları sonucunda kayaçların yapısındaki minerallerin etkilenmesiyle cevher (filiz) adı verilen maden...