Türkiye Bölgelerinin Özellikleri

COGRAFİ BOLGELER
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ
1-   Yüz ölçümü en küçük bölgemiz.
2-   Yer şekilleri sadedir.
3-   Kuzeyden güneye yükselti azalır.
4-   Platolar: G. Antep, Urfa, Adıyaman
5-   Diyarbakır havzası, Mardin Eşiği yüksek yerler
6-   Karacadağ en basık volkandır.
7-   Ovalar: Harran, Suruç, Ceylanpınar.
8-   Fırat ve Dicle bölgeyi parçalayarak platolar oluşturur.
9-   Akarsular araziye gömülmüş , sulama zorunluluğu var.
10-   Göl bakımından en fakir bölge. Doğal göl yok.
11-   Barajlar: Atatürk, Kral kızı ,Birecik, Deve geçidi. Ilı su, Batman

İKLİM VE BİTKİ TOPLULUÐU
1-   Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş alanıdır.
2-   Orta Fırat bölümünde Akdeniz, Dicle bölümünde Karasal iklim.görülür.
3-   En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.
4-   Aşırı sıcak ve buharlaşmadan dolayı kuraklık en fazla.
5-   Güneydoğudan samyeli rüzgarı eser. Tarımı olumsuz etkiler.
6-   En az yağış alan ikinci bölgemiz.
7-   Doğuda bozkır, batıda makiler yaygındır

NÜFUS VE YERLEŞME
1-   En az nüfus.
2-   Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Çünkü yüz ölçüm küçük.
3-   Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Çukur yerler aşırı sıcak olduğundan nüfus az.
4-   Dışarıya göçler son yıllarda azaldı.
5-   Mesken tipleri: Kerpiç evler. Yazın serin tutar.

TARIM
1-   Tarım alanları geniş ve verimli  Buharlaşma-kuraklık ve sulama problemi var.
2-   Türkiye’de en fazla  k.mercimek, Antep fıstığı, karpuz.
3-   Pamuk, tütün, üzüm üretiminde  son yıllarda önemli artışlar var.

HAYVANCILIK
1-   Küçükbaş hayvancılık ve ihracat gelişmiştir.
2-   Dokumacılık yaygındır.

ÇIKARILAN MADENLER
1-   Petrol: Adıyaman, Batman ,Diyarbakır, Mardin, Siirt.
2-   Batman’da Batman rafinerisi
3-   Irak ve Türkiye’nin petrol boru hatları bölgeden geçer.
4-   Fosfat: Mazıdağı (Suni Gübre)
5-   Cizre-Silopi: Linyit

ULAŞIM
1-   Yer şekilleri sade olduğu için ulaşım gelişmiştir.

İÇ  ANADOLU BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1-   En büyük ikinci bölgemiz.
2-   En çok platolar: Cihanbeyli, Haymana,Obruk, Bozok,Uzun yayla
3-   En büyük kapalı havzalar: Konya;Tuz gölü, Ereğli, Akşehir
4-   Volkan dağları: Erciyes, Hasan , Melendiz, Karacadağ, Karadağ
5-   Kenarları dağlarla çevrili, orta kısmı düzdür. Bundan dolayı makineli tarım ve ulaşım
6-   Çok gelişmiştir.
7-   En çok erozyon. Bitki örtüsünün azlığı, sel rejimli akarsular.
8-   En çok peribacası ve kırgıbayır . Volkanik arazide oluşmuştur.
9-   En çok nadasa ayrılan topraklar. Yağış azlığı ve sulama yetersizliğinden dolayı.
10-   Topraklar tuzlu, kireçli. Buharlaşma fazla.
11-   Göller:  Tuz ,Akşehir, Eber   (tektonik göllerdir.)
12-   Mogan ve Eğmir gölleri: Alüvyal   set gölleridir.
13-   Akarsular: Kızılırmak , Sakarya, Porsuk Çaylarıdır.
14-   Kızılırmak üzerindeki barajlar: Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya barajlarıdır.
15-   Sakarya nehri üzerinde: Hasan Polatkan, Gökçekaya barajları
16-   En az deprem riski.Eski zaman arazileri olduğu için.
17-   Konya ve Karaman

İKLİM VE BİTKİ  TOPLULUÐU

1-   Asıl step iklimi.
2-   Yazlar sıcak ve kurak ,kışlar soğuk ve kar yağışlı.
3-   En çok konveksiyonel yağışlar(kırkikindi yağışı)
4-   En az yağışlı yer. Konya-Tuz gölü
5-   En çok sel ve erozyon.
6-   En tipik antropojen bozkırlar.
7-   En fazla ilkbahar yağışı

NÜFUS VE YERLEŞME

1-   En kalabalık ikinci bölge.
2-   Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında
3-   Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Yağış fazlalığı dolayısıyla
4-   En kalabalık  kentler: Ankara, Kayseri,Konya,Eskişehir,Sivas.
5-   Kentleşme oranı yüksek, Yukarı Sakarya Bölümü.
6-   Toplu yerleşmeler var. Kırsal kesimde kerpiç evler. Yağış azlığı.

EKONOMİ

1-   TARIM:
2-   En çok yetiştirilen ürünler: Buğday, arpa, ş.pancarı, patates, yeşil mercimek, nohut , fasulye,elma, üzüm.
3-   HAYVANCILIK.
4-   Tiftik keçisi ve koyun  : Ankara çevresinde.
5-   MADENLER:
6-   Tuz : Tuz gölü
7-   Cıva: Sarayönü Niğde
8-   Demir: Sivas , Kayseri
9-   Bor: Eskişehir
10-   Lületaşı: Eskişehir
11-   Krom: Eskişehir.
12-   Linyit: Ankara, Çankırı, Sivas

SANAYİ
1-   Yukarı Sakarya Bölümü çok gelişmiştir. Bölgeyi diğer bölgelere bağlar.
2-   Eskişehir : Uçak, lokomotif
3-   Kırıkkale’de : silah, cephane fabrikaları.

ULAŞIM

Orta bölümü düz olduğu için, bölgeleri birbirine bağlayan önemli ulaşım yolları bu bölgeden geçer.Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ,her bölgeyle komşudur.

KARADENİZ  BÖLGESİ GENEL  ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1-   En  fazla boylam geçen bölgemiz. En fazla yerel saat farkı.
2-   Üçüncü büyük bölge.
3-   En fazla sel, deprem, heyelan olayları.
4-   Dağlar kıyıya paralel uzanmış .Bunun sonuçları
5-   Boyuna kıyılar fazla. Falezler oluşmuş.
6-   Kıyılarda  girinti ve ç ıkıntı azdır.
7-   Doğal limanı az. (Sinop)
8-   Deniz ticareti suni limanlardan yapılmaktadır.
9-   Koy, körfez az.
10-   Kıyılar bol yağış almaktadır. Oroğrafik yağışlar
11-   Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor. Geçitlerden yapılmakta. Kop,Zigana, Ecevit.
12-   Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı. Ürün çeşitliliği farkı.
13-   Dağlar: Batıda üç sıra halinde, ortada tek sıra halinde, doğuda iki sıra halinde uzanır.
14-   Batıda : Kıyıda küre, Canik, Doğu kara deniz dağları.
15-   Dağlar arasındaki çöküntü ovaları ve vadiler. Deprem kuşakları.
16-   Akarsular:Çoruh, Doğankent çayı, Yeşilırmak, Kızılırmak, Yenice, Bartın, Sakarya
17-   Akarsular kısa boyludur. Doğu karadeniz akarsularının rejimi düzenli sayılır.
18-   Barajlar: Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde H. VeS. Uğurlu .Almus,Sakarya üzerinde: Sarıyar ve Gökçekaya.
19-   Göller: Tortum, Sera,    Abant,Yediegöller. Heyelan set gölleridir.
20-   Karadeniz: Soğuk, dalgalı, tatlı suları, tuzluluk az. Derinlerde canlı yaşamaz.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1-   Kıyıda Asıl karadeniz iklimi: Her mevsim yağışlı. Yazlar serin ,kışlar ılık.
2-   İç kesimlerde  bozulmuş kara deniz iklimi. Karasal. Sıcaklık ve yağış az.
3-   Yağışlar en çok sonbaharda (yamaç ve cephe yağışları)
4-   Kıyıda günlük ve yıllık sıcaklık farkı az. İç kesimlerde fazla.
5-   En fazla kapalı ve bulutlu gün sayısı.
6-   En fazla bağıl nem ve yağış (Rize)
7-   En fazla yağışlar : Doğu, batı ve orta kara deniz diye sıralanır.
8-   Ilıman okyanus iklimi
9-   Bitki örtüsü sık ormanlar. Deniz seviyesinden başlar . Kendini yeniler.
10-   Yükseklerde dağ çayırları
11-   Ahşap yapılar yaygın

NÜFUS VE YERLEŞME

1-   Nüfus fazla değil.
2-   Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında.
3-   Doğuda tarım, batıda  sanayi nüfus çekmektedir.
4-   En fazla yurtdışı göç. Sanayi gelişmediği için.
5-   Araziler parçalı, dağınık, engebeli, Su kaynakları zengin.
6-   Kırsal kesimlerde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmeler.
7-   Kadın nüfus fazla, erkek nüfus az.

EKONOMİ

TARIM

1-   Kıyıda yetiştirilen ürünler: çay, fındık ,tütün ,mısır, keten kenevir, pirinç, ş,pancarı, narenciye (Rize ) mikro klima .
2-   Mısır  buğdayın yerini kıyıda almış  . İhraç  edilmez. Piyasada tüketilir.
3-   İç kesimlerde tahıllar ve ş, pancarı.

HAYVANCILIK

1-   Büyük baş hayvancılık, Arıcılık  (Ordu)
2-   Balıkçılık çok gelişmiş.

MADENLER:

Bakır: Artvin Murgul, Kastamonu Küre. Çıkarılan madenler Samsun’da işlenir.
Linyit: Merzifon, Çeltek, Amasya. Havza
Demir-çelik: Karabük , Ereğli, Taşkömürü havzası.
Çatalağzı termik santrali.

FABRİKALAR

1-   Şeker fabrikaları  (orta karadeniz)
2-   Kağıt, kereste,mobilya  üretimi. Çaycuma,Taşköprü, Aksu
3-   Sigara ve Çay üreten fabrikalar.

ULAŞIM

1-   Yerşekilleri engebeli, ulaşım çok zor.
2-   Orta ve batı kara denizden iç kesimlere demiryolu ulaşımı.
3-   Ulaşım : doğu ve batıda geçitlerden sağlanır.
4-   Kıyıda havaalanları.

MARMARA BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YERŞEKİLLERİ

1-   Güneydoğudan sonra en küçük ikinci bölgemiz.
2-   Trakya’daki topraklarına Avrupa, Anadolu’daki topraklarına Asya denir.
3-   Ortalama yükseltisi en az .
4-   En fazla yeşil renk kullanılmış.
5-   Dağları: Yıldız, Koru, Işıklı, Samanlı, Kaz,Uludağ (iç püskürük volkan)
6-   Ovalar: Tektonik havzadır.
7-   Akarsular: Meriç, Ergene, Susurluk, Sakarya.
8-   Göller: Tektonik havzada oluşanlar. Kuş, İznik, Ulubat    , Sapanca:Alüvyal set gölü
9-   Havzalar: Ergene havzası.
10-   Yarımadalar: Çatalca-Kocaeli, Kapıdağı,Armutlu, Biga, Gelibolu
11-   Körfezler: Saroz, Bandırma,Erdek,İzmit, Gemlik.
12-   B.çekmece, ve K.çekmece, Durusu(terkos)  Kıyı set gölleridir.
13-   Alt ve üst akıntılar  boğazlarda karşılaşırlar. Balıkçılık gelişmiştir.
14-   Denizlerde kirlenme var. Sanayileşme, kentleşme, aşırı avlanma.
15-   Boğazlar  4. Jeolojik zamanda çökmeyle oluştu. Ria tipi kıyılar.
16-   En tehlikeli deprem kuşağı. Kuzey Anadolu fayı bölgeden geçer.
17-   Ege denizinde, gökçe ada, bozca ada, Marmara denizi: İmralı,Marmara ,Avşa ad.
18-   Yer şekilleri düz ve sade olduğu için, ulaşım çok gelişmiştir. En fazla sanayileşme

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1-   İklim ve bitki örtüsü açısından geçiş özelliği gösterir.
2-   Güney  Marmara da Akdeniz iklimi, Ergene havzasında karasal iklim, Karadenize bakan yamaçlarda  kara deniz iklimin geçiş özellikleri görülür.
3-   Çok sıcak   ve çok yağışlı bir bölgemiz değildir.
4-   Kışın  kar yağışı  ve don olaylarına rastlanır.
5-   Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerine açıktır. Yüksek sıradağlar olmadığı için.
6-   Kuzeybatıdan karayel gelir. Soğuk ve yağışlı hava getirir.
7-   Ergene havzasında bozkır, G. Marmara da maki ve ormanlar ,Yıldız dağlarının kuzey yamaçlarında ormanlara rastlanır.

NÜFUS   VE YERLEŞME

1-   En fazla nüfus ve nüfus yoğunluğu.
2-   En fazla kent, en az kır nüfusu.
3-   En çok göç alan bölge. Sebebi, sanayileşme, iş imkanları.
4-   En fazla erkek  nüfus. En az kadın nüfus.
5-   En az doğal nüfus artış hızı.
6-   Yoğun nüfuslu yerler: Çatalca,Kocaeli yarımadası., Güney Marmara
7-   En az nüfus yoğunluğu: Gelibolu, Biga, Yıldız dağlarının iç kesimleri.

TARIM

1-   En  fazla ekili-dikili alan..Yüzölçümüne göre.
2-   İklim şartlarından dolayı, tarımda ürün çeşitliliği en fazladır.
3-   Modern tarım yöntemleri kullanılmıştır. İntan sif tarım.
4-   Makineli tarım çok gelişmiştir.
5-   Tarımda verim yüksek. Nüfus fazla olduğu için diğer bölgelerden tarım ürünleri ithal eder.
6-   En fazla ayçiçeği, pirinç üretimi(ergene havzası, Meriç nehri boyları)

HAYVANCILIK

1-   Büyük kentlerin yakınlarında besicilik, ahır hayvancılığı çok gelişmiştir. Talep fazla.
2-   En fazla kümes hayvancılığı,  modern tavuk ve yumurta çiftlikleri.
3-   Mandracılık gelişmiştir.
4-   En fazla ipek böcekçiliği,. Suni ipek üretimi.
5-   Et ihtiyacının büyük bir kısmını doğu Anadolu dan karşılar.

SANAYİ VE MADENLER

1-   Bor madeni. Susurluk havzası.
2-   Demir cevheri. Sakarya Çam dağı.
3-   Krom. Balıkesir.
4-   Volfram: Uludağ
5-   Mermer: Marmara adası, Bilecik.
6-   Linyit: Trakya ve güney Marmara böl.
7-   Hamitabat’ da doğalgaz santrali.

Bölge sanayi ve ticarette çok gelişmiştir.İmalat  sanayi ürünlerinin yarısı, sanayi de çalışan işçilerin yarısı,bu bölgede çalışır.En fazla elektrik enerjisi tüketen bölgedir.En çok gelir bu bölgeden elde edilir. En çok vergi veren bölgemiz. En büyük  sermaye birikimi.,Bir çok parasal kuruluş ve bankanın merkezidir.Ekonomisi en gelişmiş, Okuma oranı yüksek, kültür ve sosyal hayat  hareketli, İş imkanları en fazla olan bölgemizdir.

AKDENİZ BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1-   Dördüncü büyük bölgemizdir.
2-   Toros  Dağları . Alp. Himalaya kıvrım sistemi. 3. Jeolojik zaman.
3-   Batı Toroslar: Bey ,Barla, Geyik, Sultan dağları
4-   Orta Toroslar: Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa  en yüksek dağlar.
5-   Güneydoğu Toroslar: Nur dağları (Amanos lardan başlar=)
6-   Toros dağları kıyıya paralel uzanır. Sonuçları:
7-   Boyuna, kıyılar, Dalmaçya kıyıları (Kaş ) yaygındır. Falezler meşhurdur.Antalya
8-   Akdeniz iklimi iç kesimlere sokulamaz.
9-   Ulaşım zordur. Önemli geçitlerden sağlanır.
10-   Çubuk Boğazı: Antalya’yı Göller yöresine, Sertavul Geçidi: Karaman ‘ı Silifke’ye
11-   Gülek Boğazı: İç Anadoluyu,Çukurova’ya, Belen geçidi: Amik Ovasını, Çukurovaya bağlar.
12-   Kıta sahanlığı dardır.
13-   Doğal limanlar yoktur.
14-   Dağlar geniş yer kaplar. Tarıma ayrılan arazi azdır.
15-   Körfezler: Antalya, İskenderun.
16-   Yarımadalar: Taşeli, Teke.
17-   Bölgede karstik arazi ve şekiller çok yaygındır.
18-   Toros dağları,Taşeli,Teke  platoları, Göller Yöresi karstik yapılardır.
19-   En çok mağaralar, yer altı suları, şelaleler. (karstik araziden dolayı)
20-   Ovalar: Çukurova, Silifke: Delta ovaları. Amik.:Graben ovasıdır.
21-   Karstik ovalar: Antalya, Tefenni, Elmalı. Kestel., Acıpayam. Korkuteli.
22-   Akarsular: Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Aksu,Köprü.,Manavgat, Dalaman çayı.
23-   Akarsuların debisi, kışın artar, yazın azalır. Rejimleri düzensizdir.
24-   Göller: Karstik ve Tektonik oluşumludurlar. Beyşehir, Eğirdir,Burdur, Acıgöl.
25-   Salda, Suğla, Kestel, Avlan ,Kovada, Yarışçı vb.
26-   Önemli mağaralar. Beldibi, İnsuyu, Karain, Damlataş,Cennet-Cehennem Obrukları,Ashab-ı Keyf  (yedi uyurlar.)

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1-   Kıyıda tipik akdeniz iklimi görülür.
2-   İç kesimlere gidildikçe karasallaşma başlar.
3-   Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
4-   En yağışlı mevsim kıştır(cephe ve oroğrafik yağışlar)
5-   Yaz kuraklığı  dinamik yüksek basınçlardan kaynaklanır.
6-   En yüksek kış sıcaklıkları (10 derece)
7-   Bitki örtüsü: 700-800 m lere kadar makiler, yükseklerde ormanlar vardır.
8-   En çok orman yangını.
9-   Yaz sıcaklıklarından kaçmak için  yüksek yaylalar.
.
NÜFUS VE YERLEŞME

1-   Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır. (Dağların geniş yer kaplaması.)
2-   Nüfus kıyıda yoğunlaşmıştır. Adana,Mersin, Antalya vb.
3-   Seyrek nüfuslu yerler: Taş eli, Teke platoları, Toroslar.
4-   Adana bölümü:Geçici işçi göçü alır. Tarım.
5-   Antalya bölümü  Geçici işçi göçü alır. Turizm.

TARIM

1-   Bir dönemde birden çok ürün elde edilir.
2-   En az masrafla seracılık/ Güneşlenme fazlalığı.
3-   En fazla turfanda meyve ve sebzecilik.
4-   Dağlar geniş yer kaplamış. Tarıma ayrılan arazi az.
5-   En çok muz, turunçgiller, soya fasulyesi, yer fıstığı, gül,mısır
6-   Kıyıda daha çok gelir getiren ürünlere yönelinmiş.
7-   Anason, tahıllar, pamuk, zeytin, pirinç (amik ovası.)

HAYVANCILIK

1-   Hayvancılık gelirleri azdır.
2-   En çok kıl keçisi  üretimi.

SANAYİ

1-   Tarım   kadar gelişmemiştir. Tarıma dayalı sanayi (Adana bölümü)
3-   İskenderun ‘da demirçelik fabrikası.
4-   Antalya: Ferro krom tesisleri.
5-   Mersin: Ataş Rafinerisi.
6-   Seydişehir: Alüminyum
7-   Keçiborlu: Kükürt
8-   Kozan, Karaisalı: Linyit.
9-   Toroslar ve Amanoslar da Krom
10-   Yumurtalık: Irak ve Türk petrollerinin geldiği  depolandığı yer.

TURİZM
Özellikle Antalya bölümünde çok gelişmiştir.
Adana bölümü: Sanayi, ticaret, ulaştırma gelirleri yönünden daha gelişmiştir.

DOÐU  ANADOLU BÖLGESİ GENEL  ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ.

1-   En büyük yüz ölçüm.
2-   En fazla yükselti , engebelilik.
3-   En geniş buzul
4-   En hızlı akarsular.
5-   En fazla enerji üretimi.
6-   En alçak yer. Iğdır Ovası.
7-   DAÐLAR

1-   Kuzeyde Çimen, Kop, Mescit, Allahu ekber dağları.
2-   Ortada Karasu, Aras ,Mercan dağları.
3-   Güneyde. Güneydoğu Toroslar.
4-   VOLKANLAR
5-   En geniş volkanik arazı.
6-   Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek.
7-   PLATOLAR
8-   Erzurum,Kars,Ardahan,Tunceli platoları.
9-   OVALAR
10-   Kuzeyde. Erzincan, Erzurum, Horasan, Pasinler, Kağızman, Iğdır Ovaları
11-   AKARSU VE GÖLLER
12-   Aras-Kura    Hazar denizine
13-   Fırat,Dicle    Basra Körfezine
14-   Akarsuların debisi yaz ve kış azalır.
15-   Akarsular denge profiline ulaşmamıştır.
16-   Van, Çıldır, Erçek, Nazik. Balık gölleri. Volkan set gölleridir.
17-   YÜKSELTİDEN DOLAYI
18-   Tarım arazisi daralmış, sıcaklıklar azalmış, Ürün çeşidi azalmış. Yaz yağışları. Çayır ve meralar artmıştır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1-   En şiddetli karasallık.
2-   En fazla kar yağışı ,donlu gün sayısı.
3-   En fazla  kış basıncı.
4-   En düşük toprak sıcaklığı.
5-   En düşük yıllık sıcaklık ortalaması.
6-   En yüksek yıllık sıcaklık farkı.
7-   En geç ürün olgunlaşması.
8-   Ovada bozkır, yükseklerde dağ çayırları.

NÜFUS V E YERLEŞME
1-   En az nüfus yoğunluğu (km kareye 36 kişi)
2-   Toplu yerleşmeler görülür.
3-   Şehirleşme oranı az.
4-   Karadeniz bölgesinden sonra en çok göç .
5-   Tarımsal  nüfus yoğunluğu fazla.

TARIM ÜRÜNLERİ

1-   Yükseltiden dolayı en çok arpa üretimi.
2-   En çok kaysı(Malatya)
3-   En az sebze tarımı
4-   En az turfanda meyve sebze üretimi, seracılık
5-   En çok büyükbaş hayvancılık.

SANAYİ VE MADENLER

1-   En fazla yer altı zenginliği   Yukarı Fırat Bölümü
2-   Demir: Divriği, Hekimhan, Hasan Çelebi
3-   Krom: Ergani Guleman, Maden
4-   Bakır: Ergani,Maden
5-   Kurşun-Çinko   Keban’da işlenir.
6-   Linyit: Elbistan santrali
7-   Oltu taşı: Erzurum.
8-   Kaya tuzu:Kağızman,Kars

SANAYİ TESİSLERİ

1-   Et kombinaları: Van, Erzurum,Kars
2-   Şeker fabrikaları: Erzurum, Ağrı, Kars,Muş ,Erzincan
3-   Dokuma: Malatya,Elazığ
4-   Sigara Fabrikaları:Malatya,Bitlis
5-   Çimento fabrikaları: Erzurum,Kars, Van

EGE  BÖLGESİNİN GENEL Ö ZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1-   Dağlar   doğu batı doğrultulu denize dik uzanır.
2-   Kıyıdaki dağlar horst : Aydın, Boz, Mandra,Yunt dağları
3-   Aradaki ovalar grabendir. : B.Menderes, Gediz, Bakırçay, K.menderes.
4-   Dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçları
a)-   Nemli hava kütleleri iç kesimlere girer.
b )-   Kıyılar girintili ve çıkıntılıdır.
c)-   Koy ve körfezler fazladır.
d)-   Deniz ticareti gelişmiştir.
e)-   Kıta sahanlığı gelişmiştir. Delta ovaları oluşmuştur.
f)-   İç kesimlere ulaşım kolaydır.
g)-   En uzun deniz kıyılarımız.
h)-   Enine kıyılar görülür.
5-   İç kesimde yüksek platolar  Bayat platosu.
6-   Yükseklik batıdan doğuya doğru artar.
7-   Batı Anadolu fayı bu bölgemizdedir.
8-   Akarsular kıyı ovalarında menderesler çizer. Yana aşındırmaları fazladır.
9-   Afyon kapalı havzası.
10-   Göl bakımından fakir bir bölgemizdir. Çamiçi (Bafa) , Marmara gölü
11-   Akarsular: Meriç, Bakırçay, Gediz (demirköprü barajı), B.Menderes (kemer, adı güzel barajları)
12-   En genç volkan konileri  Manisa Kula çevresi.
13-   4. Zamanda Egeid Karası çöktü. Ege denizi oluştu
14-   Muğla yöresi Ria tipi kıyılar.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1-   Kıyıda akdeniz iklimi. İç kesimlere  150-200 km. sokulur.
2-   Kar yağışları ve don olayları azdır. (kıyıda)
3-   Sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.
4-   Sıcaklık  batıdan doğuya doğru azalır. (yükselti)
5-   Kıyıda deniz meltemi görülür. (imbat)
6-   İç kesimlere gidildikçe yükselti artar. Karasallaşma başlar.
7-   Kıyıda makiler. (400 m) lere kadar,yükseklerde ormanlar, iç kesimlerde bozkırlar var.

NÜFUS VE YERLEŞME

1-   En çok nüfus yoğunluğuna sahip ikinci bölgemiz.
2-   Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Yüzölçümü küçük.
3-   En çok göç alan ikinci bölgemiz. Sanayi ,ticaret ve tarım geliştiği için.
4-   Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazla, iç kesimler tenha. Yükselti arttığı için.
5-   Kıyılar göç alırken, iç kesimler göç verir.
6-   En yüksek kentleşme
7-   Turizme bağlı iç göçler kıyıda görülür.
8-   Kırsal kesimde yerleşmeler topludur.
9-   Menteşe yöresi fazla yağış almasına rağmen az nüfuslanmış. Yükselti fazlalığı

TARIM

1-   Düz  arazi , verimli topraklar, sulama çok gelişmiş
2-   En çok: Haşhaş, tütün, zeytin, pamuk, üzüm, incir.
3-   İç kesimlerde tahıllar, ş,pancarı, patates
4-   En çok dikili alan (meyve bahçeleri.)
5-   Bölümler arası en fazla fark.
6-   En çok bal üreten ikinci bölgemiz.

SANAYİ VE MADENLER

1-   Aliağa petrol rafinerisi, Tariş fabrikalar zinciri, Dokuma sanayisi çok gelişmiş.
2-   Linyit      : Soma, tavşanlı, tunçbilek, yatağan , gökova  ve  termik santraller.
3-   Krom     : Menteşe Yöresi
4-   Demir    : Eymir.
5-   Civa      : İzmir.   Zımpara taşı.
6-   Mermer: Afyon
7-   Tuz       : İzmir Çam altı tuzlası.
8-   Jeotermal enerji: Denizli Sarayköy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 34 = 36

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.