Category: Vatandaşlık

Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları 0

Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

Anayasamızda; “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde vatandaşlıktan çıkma, veya vatandaşlığa girme yasalarca düzenlenmiştir. Kamu kavramı, toplumun tümünü ifade eden bir kavramdır. Devletlerin vatandaşlarına tanıdığı, sınır...

Kanun Hükmünde Kararname nedir? 0

Kanun Hükmünde Kararname nedir?

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ: Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir. Yetki kanunu bakımından: Bakanlar Kurulu kendiliğinden KHK çıkaramaz....

BM (Birleşmiş Milletler) Özellikleri 0

BM (Birleşmiş Milletler) Özellikleri

1.Dünya savaşı sonrası dünyada barışı sağlamak amacıyla Türkiye’nin de 1932 de üye olduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.Ancak 2.dünya savaşının çıkmasıyla bu örgüt dağılmış uluslararası barışı ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla daha kapsayıcı bir örgüt olan...

Seçimden sonraki süreç nasıl işliyor? 0

Seçimden sonraki süreç nasıl işliyor?

Meclise yeni başkan seçilecek, yeni bir hükümet kurulacak. Seçimden Sonra Meclis Trafiği 1. Seçim kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden 5. gün saat 15:00’da TBMM Genel Kurulu çağrısız toplanacak. 2. Bu...

Kpss Vatandaşlık mini notlar 0

Kpss Vatandaşlık mini notlar

1921 Anayasası: – Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. – Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. – Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur. – Meclisin bakanları her zaman değişebilir. –...

1961 Anayasası önemli noktalar 0

1961 Anayasası önemli noktalar

Kapsamı: 1-Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsendi. 2-Cumhuriyet senatosu kuruldu. 3-Nispi temsil sistemi benimsendi. 4-Anayasa mahkemesi kuruldu. 5-Kişisel hak ve hürriyetler genişletildi. 6-Cumhuriyetin nitelikleri değişmez kabul edildi. 7-Sosyal hukuk devleti anlayışı benimsendi. 8-Yürütme sınırlandırıldı. 9-Cumhurbaşkanlığı sembolikleştirildi....

1982 Anayasası önemli noktalar 0

1982 Anayasası önemli noktalar

1982 ANAYASASI Hükümet Sistemi: Parlamenter sistem, Kabine Sistemi – Kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) bir anayasadır. – En “sert” anayasamızdır (değiştirilmesi özel kurallara bağlı). – Yürütme organı güçlendirilmiştir. – Siyâsî kararlar almadaki...

Yasama (TBMM) konu özeti 0

Yasama (TBMM) konu özeti

YASAMA ( TBMM ) TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Seçimler, yargı organının denetimindedir. Bu organ, Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay...

Yürütme (Bakanlar Kurulu , Cumhurbaşkanı) Konu özeti 0

Yürütme (Bakanlar Kurulu , Cumhurbaşkanı) Konu özeti

YÜRÜTME ( BAKANLAR KURULU – CUMHURBAŞKANI ) 1-Bakanlar Kurulu – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve örgütlenmesi kanunla olur. – TBMM üyeleri arasından Çoğunluk İlkesi gereği TBMM’ye en...