Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Vatandaşlık

Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

Anayasamızda; “Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde vatandaşlıktan çıkma, veya vatandaşlığa girme yasalarca…

Kanun Hükmünde Kararname nedir?

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ:Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan…

BM (Birleşmiş Milletler) Özellikleri

1.Dünya savaşı sonrası dünyada barışı sağlamak amacıyla Türkiye'nin de 1932 de üye olduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.Ancak 2.dünya savaşının çıkmasıyla bu örgüt dağılmış uluslararası barışı ve…

Seçimden sonraki süreç nasıl işliyor?

Meclise yeni başkan seçilecek, yeni bir hükümet kurulacak.Seçimden Sonra Meclis Trafiği1. Seçim kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden 5. gün saat 15:00'da TBMM…

Kpss Vatandaşlık mini notlar

1921 Anayasası:- Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. - Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. - Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur. - Meclisin…

1961 Anayasası önemli noktalar

Kapsamı:1-Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsendi.2-Cumhuriyet senatosu kuruldu.3-Nispi temsil sistemi benimsendi.4-Anayasa mahkemesi kuruldu.5-Kişisel hak ve hürriyetler…

1982 Anayasası önemli noktalar

1982 ANAYASASIHükümet Sistemi: Parlamenter sistem, Kabine Sistemi- Kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) bir anayasadır. - En “sert” anayasamızdır (değiştirilmesi özel…

Yasama (TBMM) konu özeti

YASAMA ( TBMM )TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Seçimler, yargı organının denetimindedir. Bu organ, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez. 7 asıl 4…

Yargı Konu Özeti

YARGIHâkimlik Teminatı: 1982 Anayasası bu teminatın içerisine savcıları da almıştır. Buna göre, hâkim ve savcılar azlolunamaz ( suç unsuru hariç ), kendileri istemedikçe, anayasada gösterilen…

İdare Hukuku Konu özeti

İdare Hukukuİdarenin esaslarıİdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği - İdare,  kuruluş  ve  görevleriyle  bir  bütündür  ve kanunla düzenlenir. - İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden…

Kpss Anayasa ders notları

VATANDAŞLIK DERSİ DERS NOTLARIOSMANLI İMPARATORLUÐU VE ANAYASAL GELİŞMELER 1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli ''Sened-i İttifak''tır. 2. Mahmut döneminde,…