Kpss Anayasa ders notları

VATANDAŞLIK DERSİ DERS NOTLARI OSMANLI İMPARATORLUÐU VE ANAYASAL GELİŞMELER 1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli ”Sened-i İttifak”tır. 2. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir. 2-Osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır. Abdülmecit döneminde yapılmıştır. 3-Anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli ”Islahat Fermanı”dır. … Devamını oku…

Kpss Anayasa süper not

ANAYASA HUKUKU 1. Anayasa Hukuku Nedir? Anayasa hukuku devletin şeklini ,yapısını , organlarının görev ve yetkilerini bunların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümüdür. Anayasa hukuku bir iç kamu hukuku olarak devletin temel kuruluşunu , işleyişini , iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerinin inceleyen bir disiplindir. 2.ANAYASA ÇEŞİTLERİ 2.1 Geleneksel Anayasa: Sosyal adaleti … Devamını oku…

Kpss Anayasa İlgili Önemli Noktalar

TBMM’ nin İdareyi Denetleme Yolları SORU: Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Soru önergesi sadece 1 milletvekili tarafından yazılı olarak verilir. MECLİS ARAŞTIRMASI: Belli bir konuda bilgi edinmek için hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından istenir. Sonucunda gensoru önergesi verilir. GENEL GÖRÜŞME: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM … Devamını oku…