Tagged: Anayasa

Anayasa özetleri 0

Anayasa özetleri

1921 Anayasası: – Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. – Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. – Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur. – Meclisin bakanları her zaman değişebilir. –...

Anayasanın Değiştirilme Usulleri Nelerdir? 0

Anayasanın Değiştirilme Usulleri Nelerdir?

Anayasanın değiştirilmesi hakkında teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısını en az 1/3’ü (184) tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi teklifinin kabulü meclis üye tam sayısının en az 3/5’inin...