İdare Hukuku Konu özeti

İdare Hukuku İdarenin esasları İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği – İdare,  kuruluş  ve  görevleriyle  bir  bütündür  ve kanunla düzenlenir. – İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. – Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Yönetmelikler – Başbakanlık,  bakanlıklar ve  kamu tüzel-kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların … Devamını oku…