Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

Türklerin İlk Ana Yurdu Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya‘dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.   Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler Türkler, M.Ö. 1700’den itibaren Orta Asya’dan göç etmeye başladılar. Göçlerin Sebepleri 1. Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 2. Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar) 3. Kendi … Devamını oku…

Türk Adının Anlamı

Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır: Wambery, 1879’da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Türk’e Olgunluk Çağı anlamını verir. Ziya Gökalp, Türk adını Türeli (töre sahibi) diye açıklar. Türk adı, Orhun Yazıtları’nda Türük olarak geçer. Turkhia şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür. 12. … Devamını oku…