Sosyolojinin Tarihçesi

Ilk çaglardan beri toplumun yapisiyla ilgilenen düsünürler vardi : Platon, ideal toplum düzeninden söz etmistir. Sosyolojinin müjdecisi sayilan Ibn-i Haldun ilk defa devletle toplumun birbirinden farkli oldugunu belirterek toplumsal yasami da incelemistir. Machiavelli, Thomas More, Francis Bacon, toplumsal sorunlara “çözüm” önerileri getirmislerdir. Bu düsünürlerden farkli olarak Montesquieu, “Olmasi gereken degil, olan incelenmelidir.” diyerek sosyolojinin sinirlarini … Devamını oku…

Türk Adının Anlamı

Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır: Wambery, 1879’da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Türk’e Olgunluk Çağı anlamını verir. Ziya Gökalp, Türk adını Türeli (töre sahibi) diye açıklar. Türk adı, Orhun Yazıtları’nda Türük olarak geçer. Turkhia şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür. 12. … Devamını oku…

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

* Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselen değer olmaya başlamıştır. * 1911’da Selanik‘te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalem”Dergisi etrafında bir araya gelen Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi aydınlar Milli Edebiyatın oluşumunu başlatmışlardır. * Daha sonra İstanbul‘da Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı dergileri yayınlanmıştır. * Dil sade olmalıdır. * Dildeki yabancı … Devamını oku…