9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı

9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı Soru 1 Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Demokrasi anlayışının ilk izleri görülmüştür. B) Polis adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur. C) Botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır. D) Aristokrat sınıfının yönetimdeki etkisi büyüktür. E) Yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini vermişlerdir. Soru 2 Uygarlıkların doğuşunda … Devamını oku…

12.sınıf islam tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 ……………. A.İ.H.L BAHAR DÖNEMİ 12. SINIF İSLAM TARİHİ 2. ORTAK SINAVI 85. Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinin gelirlerinden biri değildir? A) Haraç B) Cizye C) Fidye D) Zekat E) Ganimet 86. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte önem verilen prensipler arasında yoktur? A) Mesleğinde ehil olmak B) Güzel ahlaklı olmak C) Nefsine düşkün olmak D) Ustasına saygılı olmak … Devamını oku…

İslam Kültür ve Medeniyeti 12.Sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

    2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12.  SINIF I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR. I- Moğol İstilası, II- Endülüs’ün Düşmesi, III- Talas Savaşı       IV- Ayn Calut Savaşı Yukarıda verilen savaşların sonuçları düşünüldüğünde hangisi ya da hangileri İslam Kültür ve Medeniyeti açısından olumsuz sonuçları olmuştur?  A) III ve IV B) … Devamını oku…

İslam Tarihi 12.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………LİSESİ İSLAM TARİHİ DERSİ 12. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR. A. Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 100 puan) 1- İslamiyet öncesi Arap toplumunda geçimlerinin tarım ve ticaretle sağlayan insanlara ne denirdi? a) Bedevi b)Hanif c)Suffe d)Hadari e) Mevali 2- İslamiyet’ten önce Arabistan Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisi yoktur? a) … Devamını oku…

11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

11.sınıf seçmeli tarih 1.dönem 2.yazılı soruları SORULAR 1-Osmanlı Devletinde siyasi partiler ilk kez aşağıdakilerin hangisi ile kurulmuştur? a-Sened-i  İttifak                      b-Tanzimat Fermanı c-Islahat Fermanı                     d- I. Meşrutiyet e- II. Meşrutiyet 2-Osmanlı Devletinde çıkan 31 Mart olayı aşağıdakilerden hangisi desteklememiştir? a-Avcı Taburları                         b-Hareket Ordusu c-Serbesti Gazetesi                   d-Volkan Gazetesi e- Ahrar Fırkası 3-Yeni Türk devletinde kadınlara; -1930’da Belediye seçimlerine … Devamını oku…

11.sınıf seçmeli Türk Tarihi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MUŞ İMKB ANADOLU LİSESİ 11. SINIF SEÇMELİ TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA A ADI-SOYADI: SINIF: NO: SORULAR 1-Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? a-Şeyh Sait isyanı b-Bozoklu Celal isyanı c-31 Mart olayı d-Anzavur isyanı e-Çerkez Ethem isyanı 2-Yeni Türk devletinin ilk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir? a-Kanun-i Esasi b-Teşkilatı … Devamını oku…

11.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

1- Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Cahiliye dönemi, fetret dönemi, tarık bin ziyad, Eyyub el ensari, Harun Reşid,Ömer Bin Abdul Aziz, Kerbela Olayı, Hicret Olayı, Puvatya savaşı, Talas Savaşı, Zımmi, Mevali, Farabi, İbni Sina, Hadis, Fıkıh, Beyül Hikme, Sahnı seman, A- İslamiyet Öncesi arap yarım adasında yaşanan döneme ……CAHİLİYE………………….dönemi denilir. B- Hz. Hüzeyinin şehit edilmesi olayına … Devamını oku…

12.sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2.DÖNEM TELAFİ YAZILI SORULARI -A- 1-1996’da Çin,Rusya,Kazakistan,Kırgızistan ve Tacikistan’ın kurduğu örgütlenmeye hangi isim verilir? CEVAP= www.sorubak.com 2- Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması için kurulan ve mücadele eden örgütün ismi nedir?Lideri kimdir? CEVAP= 3- Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği siyasete hangi isim verilir? … Devamını oku…

9.sınıf tarih dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

Adı-Soyadı: Sınıf-No: 2.Dönem Telafi 1- “Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle ilişkilerini, yer-zaman göstererek,neden-sonuç içinde inceleyen bilime Tarih denir.” Bu tanımda Tarih Biliminin hangi özelliği yer almamıştır? a) Eski devirleri ele alması b) Belgelerden yararlanması c) Olayların yer ve zamanı belirtmesi d) Kronolojiye yer vermesi e) Olayların tahlilini yapması ———————————————————————- 2- Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden … Devamını oku…

10.sınıf tarih dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

Adı soyadı : Sınıfı : No : ……………………………………….. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR (FEN-TM) TARİH DERSİ II. DÖNEM TELAFİ YAZILI SINAV SORULARI 1.Jön Türkler olarak da bilinen grup hangi dönemlerde, hangi fikir akımlarını ve neden savunmuşlardır? 2.Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Çanakkale Savaşı’nın sonuçları nelerdir? 3.1789 Fransız İhtilali’nin nedenleri nelerdir? İhtilal’in Osmanlı Devleti’ne … Devamını oku…

11.sınıf seçmeli tarih dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

ÖĞRENCİNİN ADI : SOYADI: SINIFI : NO: CEYLANPINAR LİSESİ B 2014-2015 11-F SINIFI TARİH DERSİ II. DÖNEM TELAFİ YAZILI SORULARI NOT: Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız. Her sorunun doğru cevabı 10 puandır. 1- Osmanlı’da idari teşkilatla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. İdari Birim Yönetici Güvenlik sorumlusu Yargı işleri 2- Aşağıdaki boşluğa Defterdarın görevlerini yazınız. 3- Devlet … Devamını oku…

11.sınıf inkılap tarihi dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

ORDU FATİH ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11/A-B-C-D-E-F SINIFLARI II.DÖNEM TELAFİ YAZILI ORTAK SINAV SORULARI (a) 1. Kurtuluş Savaşının örgütlenmeler döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır: I. İşgalleri protesto mitingleri yapılmalıdır. II. İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir. III. Doğu illeri her türlü yabancı işgaline karşı tüm milletçe birlikte … Devamını oku…

lise 2 tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

1-Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir? A) Katolik Kilisesi’nin varlığını sürdürecek önlemler almasını B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını D) Din adamlarının … Devamını oku…

lise 1 tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

Adı-Soyadı ………………………… 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNÖNÜ ANADOLU TEKNİK,TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH-I DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARIDIR TOPLAM PUAN Numarası ……………. GAZNELİLER GRUBU BÖLÜM- A) Sevgili Öğrenciler!Size bu bölümde 10 sorudan oluşan ve 30 puan değerinde olan sorular yöneltilmiştir.Bu soruları dikkatle okuyarak cevaplarını bulmacaya BÜYÜK HARF kullanarak uygun şekilde yazınız. BULMACANIN SORULARI Soldan Sağa; … Devamını oku…