11.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

1- Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Cahiliye dönemi, fetret dönemi, tarık bin ziyad, Eyyub el ensari, Harun Reşid,Ömer Bin Abdul Aziz, Kerbela Olayı, Hicret Olayı, Puvatya savaşı, Talas Savaşı, Zımmi, Mevali, Farabi, İbni Sina, Hadis, Fıkıh, Beyül Hikme, Sahnı seman,

A- İslamiyet Öncesi arap yarım adasında yaşanan döneme ……CAHİLİYE………………….dönemi denilir.

B- Hz. Hüzeyinin şehit edilmesi olayına ……………KERBELA…..………..olayı denilir.

C- Emeviler tarafından arap olmayan Müslümanlara verilen ad……………MEVALİ………………………………dır.

D- Endülüs Emevilerine ait ispanya daki tarihi eserin adı…………………EL-HAMRA SARAYI……………………………….dır.

E- Abbasilerin ilim merkezlerine ………………………BEYTÜL HİKME……………………..………………………….denir.

F- HZ Peygamberin Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere………HADİS…….……………………denir.

G- Kitabul Şifa ve El kanun fit Tıb adlı eserin yazarı ünlü tıb adamının adı………………İBNİ SİNA…………….dır.

H- Emeviler döneminde Müslümanların ilerleyişi ………PUVATYA……………. savaşla durmuştur.

İ- İslam Tarihnde 5. Halife olarak adlandırılan kişi…………………ÖMER BİN ABDULAZİZ………..……………………dır

J- İspanyanın fethi Esnasında gemileri yakarak düşmanı karşılayan ve buradaki dağa adı verilen ünlü komutan………TARIK BİN ZİYAD………………..dır

2- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

A- İslam Öncesi arap yarımadasında bulunan dinleri yazınız.

Cevap: hristiyanlık, mecusilik, putperestlik, musevilik, haniflik

B- Aşağıda verilen şiire göre İslam Öncesi Arap yarım adasında insanlar arası ilişkiler ve toplumsal yaşam hakkında neler söylenebilir.

Arap yarım adasında kabilecilik anlayışı vardı. Kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hiç bir hakkı yoktu. kölelil sistemi vardı. zayıfın hiç bir sosyal hakkı yoktu ve güçlüler her zaman haklı idi.

C- Aşağıdaki şiire göre Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi! ifadesi ile kast edilen Kimdir.

Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir Öksüz çıkıverdi!

Lakin, o ne husrandı ki: hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir, halbuki bekleşmedelerdi!

Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî:

Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;

Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,

Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.

Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında bulunan devletlerden değildir?
A) Bizans
B) Sasani
C) Göktürk
D) Hindistan
E) Abbasiler
İslam Devleti’nin aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kurulmuştur.
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hicret Olayı 622
D) Deve Olayı
E) Sıffin Savaşı
Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşı hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaş
Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?
A) Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
B) Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
C) Bu antlaşma Bedir Savaşı’sonrasında yapılmıştır.
D) Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
E) Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.
Dört halife döneminin en önemli özelliği nedir?
A) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B) Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması
C) Dördünün de Mekke’li olması
D) En güçlü halifeler olması
E) Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması
Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir?
A) Suriye
B) Mısır
C) İran
D) Libya
E) İspanya
İlk İslam donanması hangi halife zamanında oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman
Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi?
A) Yezid
B) Velid
C) Harun Reşit
D) Muaviye
E) Abdülmelik
www.sorubak.com

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.