10.sınıf psikoloji 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları 2015-2016

2015-2016 PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

“Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer
Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Dilini burnuna değdirmesiB) Zeybek oynaması
C) Bilgisayar klavyesini kullanmasıD) Geometri problemini çözmesi
E) Bisiklete binmesi
İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması
E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsüB) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşasıD) Erken bağlanmış kimlik statüsü
E) Moratoryum
“Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) CezaB) Olumsuz hedefC) Olumlu hedef D) Güdülenme E) Sönme
Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı duyumlardan değildir?
A) DengeB) BasınçC) Acı D) Ağrı E) Sıcaklık
Aşağıdakialgı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Gece çöp tenekesini köpek sanma
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının miktarı
B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü
C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu
E) Uyarıcının tekrarlanması
İşlevselliğini yitirmiş davranışlar, pekiştireçler verilmediği zaman, giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza
B) Ödül
C) Güdülenme
D) Pekiştireç
E) Sönme
Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme
11.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?

A) Beklenti
B) Dürtü ve güdüler
C) Öğrenme
D) Uyarılan duyu organı
E) Dikkat
Bir bireyin aşağıdakigereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Fizyolojik gereksinimler
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Birlikte olma gereksinimi
Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
C) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması
Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Aşırı uyarılmaB) UnutmaC) Duyarsızlaşma
D) AlışmaE) Yetersiz uyarılma
Aşağıdakiduyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – GörmeB) Burun–TatmaC) Kulak – İşitme D) Deri – Dokunma E) İç kulak-Denge
16.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?

A) EşikB) Duyum eşiğiC) Üst eşik D) Farklılaşma eşiği E) Alt eşik
“Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algıda değişmezlik
B) Algı yanılması
C) Algıda bütünlük
D) Algıda seçicilik
E) Algı
Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Bilinçli olarak yapılmazlar
19.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?

A) Duyum- algı B) Duyum- içgüdüC) Güdü- refleks
D) Duyum eşiği- uyumE) Duyum- alışkanlık
Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) GüdüB) DuyumC) Algı D) Sönme E) Pekiştireç
www.sorubak.com

A gurubu cevaplar BAEDCACEEBDACDBDCBAE

Dosyayı İndirmek için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 5 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.