İslam Kültür ve Medeniyeti 12.Sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

    2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12.  SINIF I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.

I- Moğol İstilası, II- Endülüs’ün Düşmesi, III- Talas Savaşı       IV- Ayn Calut Savaşı

Yukarıda verilen savaşların sonuçları düşünüldüğünde hangisi ya da hangileri İslam Kültür ve Medeniyeti açısından olumsuz sonuçları olmuştur?

 A) III ve IV B) I ve III C) I ve II         D) II ve III            E) I ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin özelliklerinden değildir?

A) Hukukidir B) Takiyyecidir C) Evrenseldir        D) İlmidir    E) Hürriyetçidir

 3- Beytülmal( Devlet Hazinesi) ilk defa hangi halife döneminde kurumsallaşmıştır?

A) Hz.Osman B) Hz.Ebubekir         C) Hz.Ali        D) Hz.Ömer    E) Ömer b.Abdülaziz

4- Osmanlı Devleti’nde padişahların kendi hazinesine verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazine-i amire B) Merkez Bankası         C) Ceb-i Hümayun        D) Divan’ül Haraç    E) Divan’ül Öşür

5- Emeviler, daha önce kullanılan İran ve Bizans parası yerine ilk kez İslam parası kullanmaya başladı.Bu paranın adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dolar B) Dinar         C) Lira        D) Akçe    E) Taka

6- Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?

 A) Yargılama B) Eğitim C) Sağlık       D) Ticaret   E) Yardım

7- Bütün iyiliklerin Allah’tan geldiğine inanmak ve her durumda hakiki nimet ve lütuf sahibi olarak Allah’a yönelmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Hikmet B) İsar                   C) İman                     D) İhlas           E) İhsan

8- İnsanda var olan şefkat ve merhametten kaynaklanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas B) İnfak                    C) Takva              D) İsar            E) İman

9- Selçuklu ve Osmanlı döneminde, Anadolu’da yaşayan halkın sanat,ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren,çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekke B) Ceb-i Hümayun     C) Ahilik        D) Beyt’ül Mal        E) Vakıf

10- Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyeti’nde ekonomik düzenin esası olan haklardan değildir?

A) Kaynakları kullanma hakkı B) İnfak C) Mülkiyet hakkı     D) Teşebbüs Hakkı    E) Çalışma hakkı

İslam Kültür ve Medeniyeti 1.dönem 2.yazılı soruları

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 58 = 59

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.