Tagged: tanzimat edebiyatı

2.Tanzimat dönemi edebiyatı genel özellikleri

2.Tanzimat dönemi edebiyatı genel özellikleri

♦      İkinci dönem Tanzimat edebiyatı 1876 yılından Servet-i Fünun edebiyatının kuruluşuna kadar (1896) devam eder. ♦      “Sanat sanat içindir” anlayışı benimsenmiştir. ♦      Bu dönem sanatçıları Batı’yı biraz daha iyi tanımış ve eserlerine yansıtmışlardır. ♦     ...