Tarihte İran Medeniyeti

M.Ö 3000′lerden itibaren İran’da uygarlık izleri görülmektedir. İran Uygarlığı’nın temelini arya denen kavimler oluşturmuştur. İran Uygarlığı’nın temsilcileri Med ve Persler bu kavimleri oluşturur. – İlkçağ’da İran’da kurulan iki büyük devlet Medler ve Persler’dir. – Persler’de ülke sartaplığa (illere, eyaletlere) ayrılmış ve her ile satrap adında bir askeri vali atanmıştır. – İlk posta ve istihbarat örgütü … Devamını oku…

İskitler (Sakalar)

MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Mısır’a kadar akınlar yaptılar. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri Alp Er … Devamını oku…

Persler

Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar. Mezopo­tamya’daki II. Babil devletine son verdiler. Batı Anadolu’­daki Lidya devletine ve İyon şehir devletlerini egemenlik­lerine aldılar. Kafkasya’daki İskitleri yenilgiye uğrattılar. Ege denizi ile Karadeniz arasında yapılan Boğaz­lar ticaretini ele geçirmek için Yunanistan’daki Atina devletiyle savaştılar. Başarılı olamadılar. Bu sa­vaş­lardan biri olan Maraton Savaşı’nı kaybettiler. Perslerin egemenlik alanı doğuda Mave-raünnehir’den ve … Devamını oku…

Anadolu’da Kurulan Medeniyetler

Anadolu (Asia Minor / Küçük Asya), Tarih boyunca birçok göç ve istilâya uğramıştır. Bunun sebebi; 1. Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, 2. Olumlu iklim şartları, 3. Verimli toprakları, 4. Bol su kaynaklarına sahip olmasıdır.  Anadolu’da Uygarlığın Gelişme Sebepleri: 1. Göçler ve istilâ amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu’ya taşıdılar. 2. Anadolu’nun Mısır, … Devamını oku…