İLK ÇAĞDA ANADOLU UYGARLIKLARI

HİTİTLER (ETİLER)   ►M.Ö. 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleştiler. ►İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler krallıkla yönetilmekteydi. Kralların geniş yetkileri vardı.Hititlerde kral başrahip olarak ayinleri yönetir, başyargıç olarak adaleti uygular, başkomutan olarak orduyu komuta ederdi. ►Hititlerde Tavananna denilen kraliçe’de yönetimde söz sahibi idi. Kral olmadığı zaman ayinleri yönetirdi. Başkentleri Hattuşaş’dır. ►Hititlerde asillerden oluşan Pankuş Meclisi vardı. … Devamını oku…

İskitler (Sakalar)

MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Mısır’a kadar akınlar yaptılar. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri Alp Er … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat

Halk genellikle yöneticiler (soylular), rahipler, hürler, namralar ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı. Anadolu’da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu. Urartular, madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi. İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi. Bilinen ilk madeni para, Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Altın ve mücevher işlemeciliği, dokumacılık ile uğraşmışlardır. Lidyalılar, Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nun … Devamını oku…

İlkçağ uygarlıkları ve özellikleri

 Hititler (MÖ 1800 – MÖ 700) M.Ö. 2000 yılı başlarında Anadolu’ya gelen Hititler, Orta Anadolu’da Kızılırmak havzasına yerleştiler. Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir. M.Ö. 3000 yıllarında bu bölgeye Hatti kabileleri yerleşmişlerdi. Hititler, Hatti kabilelerini dağıtarak bu bölgeye yerleştiler. Hititler, M.Ö. 1800 yıllarında başkenti Hattuşaş (Boğazköy) olan bir devlet kurdular. Hitit Devleti’nin kurucusu, I. Hattuşili (Labarna)’dir. M.Ö. … Devamını oku…

İlkçağ Anadoluda Kurulan Uygarlıklarda Kültür ve Uygarlık

DEVLET YÖNETİMİ: • İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu. • Hititler’de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti. • Hititler’de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi. • Hititler’de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi. • İyonlarda şehir … Devamını oku…

İlkçağda Anadolu Uygarlıkları

HİTİTLER: • M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. • Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. • Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet arasında Kadeş Antlaşması imzalandı. • Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır. • Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya … Devamını oku…