İlkçağ Uygarlıklarında Bilim ve Sanat

Hititlerde tarih yazıcılığı gelişmiştir. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle zaferlerle birlikte yenilgiler de anlatılmıştır. Hititler, kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları Hititlere aittir. Urartular, kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri. İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematik’te Tales ve Pisagor, Tarih’te Heredot, Tıp’ta Hipokrat, Felsefe’de Diojen. İyonyalılar, snıtsal … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Yazı, Dil ve Edebiyat

Anadolu’ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular, Asurlulardan aldıkları çivi yazısını ve kendi buluşları olan hiyeroglif (resim yazısı) yazısını kullandılar. Hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar. Frigyalılar, İyonlar ve Lidyalılar, Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İyonlar … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat

Halk genellikle yöneticiler (soylular), rahipler, hürler, namralar ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı. Anadolu’da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu. Urartular, madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi. İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi. Bilinen ilk madeni para, Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. Altın ve mücevher işlemeciliği, dokumacılık ile uğraşmışlardır. Lidyalılar, Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nun … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Din ve İnanış

MÖ 1200 ve MÖ 600 arasında Anadolu’da çok tanrılı inanış mevcuttu. Anadolu’ya bu yüzden Hititler Dönemi’nde Bin Tan-rılı İl denmiştir. Hititler, kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapın-mışlardı. Urartular, ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır. Friglerin çok tanrılı dinleri vardı. En … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Devlet Yönetimi

Anadolu’da kurulan bu devletler genellikle şehir devletleri olarak ortaya çıkmışlardır. Hititlerde MÖ 1200’lerde merkezî krallık kuruldu. Büyük Kral; hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de başrahipti. Bu durum kralın siyasî, askerî ve dînî gücü elinde bulundurduğunu gösterir. Ayrıca kralın başrahip oluşu lâik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır. Hititlerde asillerden oluşan pankuş denilen bir meclis vardı. Bu … Devamını oku…

Tarih devirleri ve genel özellikleri

a) İlkçağ: (Yazının İcadı M. 3200 – Kavimler Göçü 375) b) Ortaçağ: (Kavimler Göçü 375 – İstanbul’un Fethi 1453) c) Yeniçağ: (İstanbul’un Fethi 1453 – Fransız İhtilali 1789) d) Yakınçağ: (Fransız İhtilali 1789 –  Günümüze dek.) Tarihi çağlara ayırmanın bilimsel bir yönü yoktur. Araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak içindir. Günümüz için atom çağı, uzay çağı, bilgi … Devamını oku…