Tarihin bilim olarak özellikleri

• İnsan faaliyetlerini incelediği için sosyal bir bilimdir. • Bir tarihi olay aynısıyla tekrar etmez. Bu yüzden tarih araştırmalarında deney ve gözlem metodu kullanılamaz. • Temel yasaları ve kuralları bulunmayan tek bilimdir. *Tunus’ta ekmeğe zam geldi, halk isyan etti. *Türkiye’de ekmeğe zam geldi, halk isyan edecek diyemeyiz. İsyan çıkabilir de çıkmayabilir de… • Değişmemezlik kuralı … Devamını oku…

Edebiyat ile insanı konu edinen bilim dallarının birbirine benzeyen ve ayrılan yönlerini

4. BENZERLİKLER. Her ikisinde de dil ortaktır. İnsanı merkeze alır ve yaptığı her şeyde insanı anlatır. Yapılan faaliyetlerde insanın faydası söz konusudur. Birbirinden farklı olsa da kendine has yöntemleri vardır. FARKLILIKLARI Dilin işlevleri açısında farklılık izah eder. Edebiyat sanatsal, heyecan bildirme ve şiirsel işlevleri kullanırken  bilim göndergesel işlevi kullanır. Amaçları farklıdır. Edebiyat estetik zevk için … Devamını oku…

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat, güzel sanatlardan biri olması yanında oluşturduğu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bir bilim dalı olarak da değerlendirilebilir. Edebiyat, ürünlerini ortaya koyarken ve bu ürünleri incelerken çeşitli bilim dallarıyla ilişki kurar. a) Edebiyat ile Tarih Arasındaki İlişki İç içe girmiş olan bu ilişkiyi üç yönde inceleyebiliriz. Her edebî metnin, içinde oluştuğu tarihî bir dönem vardır … Devamını oku…

Eski Türklerde hukuk,bilim ve sanat

Hukuk Anadolu’da kanunlar, Mezopotamya’daki gibi kısasa kısas değildi. Onur kırıcı, acımasız yasalar yoktu. Hititler, insan haklarına önem vermişlerdir. Aile hukuku ile ilgili düzenlemeler yapılmış, kadına değer verilmiş, kölelere bile özgürlük sağlanmıştır.  Bilim ve Sanat Hititlerde tarih yazıcılığı gelişmiştir. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle zaferlerle birlikte yenilgiler de anlatılmıştır. Hititler, kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. İvriz ve … Devamını oku…

İlkçağ Uygarlıklarında Bilim ve Sanat

Hititlerde tarih yazıcılığı gelişmiştir. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle zaferlerle birlikte yenilgiler de anlatılmıştır. Hititler, kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları Hititlere aittir. Urartular, kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri. İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematik’te Tales ve Pisagor, Tarih’te Heredot, Tıp’ta Hipokrat, Felsefe’de Diojen. İyonyalılar, snıtsal … Devamını oku…

Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkileri

. Tarihin İlişkide Olduğu Diğer Bilimler: Coğrafya: Tarih, olayın geçtiği yerin fizîki ve beşerî özelliklerini Coğrafya’dan öğrenir. Arkeoloji:  Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır. Kazı bilimi. Kronoloji: Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler. Takvim bilimi. Paleografya: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazı bilimi. Paleontoloji: Fosilleri inceler. Epigrafya: Taş, … Devamını oku…

Tarih Biliminin Yöntemi

Tarih biliminin yöntemi; araştırmadır. Tarihteki bir konuyu araştıran tarihçi, sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular:  1. Kaynak Arama: Önce olayla ilgili kaynaklar aranır. Kaynaklar ikiye ayrılır: a) Ana Kaynaklar / Birinci El Kaynaklar: Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. b) İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ayrıca kaynakları yazılı ve yazısız kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz: … Devamını oku…