İnsan,dil ve iletişim

İletişim Türleri: Ø      Dille gerçekleştirilen iletişim Ø      Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim Ø      Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen  ileti-şim Ø      Simgelerle gerçekleştirilen iletişim  Dil Nedir?  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine  özgü yasaları  olan  ve  ancak  bu  yasalar  çerçevesinde  gelişen,temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir.  Dilin Önemi … Devamını oku…

Edebiyat ile insanı konu edinen bilim dallarının birbirine benzeyen ve ayrılan yönlerini

4. BENZERLİKLER. Her ikisinde de dil ortaktır. İnsanı merkeze alır ve yaptığı her şeyde insanı anlatır. Yapılan faaliyetlerde insanın faydası söz konusudur. Birbirinden farklı olsa da kendine has yöntemleri vardır. FARKLILIKLARI Dilin işlevleri açısında farklılık izah eder. Edebiyat sanatsal, heyecan bildirme ve şiirsel işlevleri kullanırken  bilim göndergesel işlevi kullanır. Amaçları farklıdır. Edebiyat estetik zevk için … Devamını oku…

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize … Devamını oku…

Demir Elementinin Canlı Yaşamındaki Önemi

Demir yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yerkabuğunun yaklaşık % 5’ini oluşturur. Bu element, üzerinde yaşadığımız dünyanın en temel fiziksel dengelerinden nefes aldığımız havayı kullanabilmemize kadar, yaşamın her aşamasında çok büyük bir rol oynar. Demir, bizim solunum sistemimiz için de büyük bir önem taşır. Bu madde, insan kanında bulunan hemoglobin içinde oksijenle hassas … Devamını oku…

Canlılarda beslenme şekilleri..

Dünyamızdaki bütün canlılar beslenme bakımından ototrof ve heterotrof olarak iki grupta toplanabilir. İnorganik maddelerden organik besin yapanlara, ototrof (üretici) denir. Bunu yapamayıp da hazır organik besin kullananlara da heterotrof (tüketici) denir. 1. Ototrof Canlılar Fotosentez yapanlar (Fotoototroflar) ve kemosentez yapanlar (Kemoototroflar) olarak iki grupta toplanabilir. a. Fotosentez Yapanlar : Yeşil bitkiler, bazı bakteriler, mavi-yeşil alg’ler … Devamını oku…

İnsan,İletişim ve Dil

İletişim aracı olan dilin bir geniş, bir de dar anlamı vardır. Geniş anlamıyla dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir takım işaretleri (flama, bayrak, amblemden jest mimik, beden dili, müzik dili, raks dili ile trafik dili vb.) kapsayan bir sistemdir.Dar anlamda ise dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini karşısındakine aktarmak için kullandığı bir iletişim aracıdır. Bu … Devamını oku…

İklimin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri

İnsanların yaşantısını, ekonomik etkinliklerini belirleyen en önemli etken iklimdir. İklimin Doğal Bitki Örtüsüne Etkisi Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklimin kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır. Ayrıca yağış miktarı ormanın yoğunluğu … Devamını oku…