Tagged: canlılar

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri

Çevrenizde gördüğünüz varlıkların tümü ya canlı ya da cansız varlıktır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıkları oluşturur. Canlı varlıkların tümünde görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Canlıların ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 1-Hücrelerden oluşmuştur....

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ve SINIFLANDIRILMASI   Canlıların Sınıflandırılması : Canlıların belirli Özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik ( Taksonomi) denir. Sınıflandırma ikiye ayrılır: 1) Ampirik (yapay...

Canlıların yaşam alanları (Ekosistem)

Canlıların yaşam alanları (Ekosistem)

Canlıların yaşam alanına ekosistem denir. Ekosistem ise: Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) birarada bulunduğu...

Canlılarda madde ve enerji

Canlılarda madde ve enerji

Enerji bir cismin ya da bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Bütün enerjiler birbirine dönüşebilir.Canlıların büyüyüp gelişmesi, sindirim, solunum, kasılma, vücut ısısının ayarlanması, sinir uyarıların iletilmesi gibi hayatsal faaliyetler, enerjiyle gerçekleşir. Hücre faaliyetleri sırasında meydana...

Canlılarda beslenme şekilleri..

Canlılarda beslenme şekilleri..

Dünyamızdaki bütün canlılar beslenme bakımından ototrof ve heterotrof olarak iki grupta toplanabilir. İnorganik maddelerden organik besin yapanlara, ototrof (üretici) denir. Bunu yapamayıp da hazır organik besin kullananlara da heterotrof (tüketici) denir. 1. Ototrof Canlılar...