Canlıların Ortak Özellikleri

Çevrenizde gördüğünüz varlıkların tümü ya canlı ya da cansız varlıktır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıkları oluşturur. Canlı varlıkların tümünde görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Canlıların ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 1-Hücrelerden oluşmuştur. 2-Hareket etme 3-Solunum yapma 4-Boşaltım yapma 5-Beslenme6-Büyüme ve gelişme 7-Çoğalma 8-İrkilme