Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkileri

. Tarihin İlişkide Olduğu Diğer Bilimler: Coğrafya: Tarih, olayın geçtiği yerin fizîki ve beşerî özelliklerini Coğrafya’dan öğrenir. Arkeoloji:  Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır. Kazı bilimi. Kronoloji: Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler. Takvim bilimi. Paleografya: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazı bilimi. Paleontoloji: Fosilleri inceler. Epigrafya: Taş, … Devamını oku…