İlkçağ Uygarlıklarında Din ve İnanış

MÖ 1200 ve MÖ 600 arasında Anadolu’da çok tanrılı inanış mevcuttu. Anadolu’ya bu yüzden Hititler Dönemi’nde Bin Tan-rılı İl denmiştir. Hititler, kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapın-mışlardı. Urartular, ölümden...