İlkçağ Uygarlıklarında Yazı, Dil ve Edebiyat

Anadolu’ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular, Asurlulardan aldıkları çivi yazısını ve kendi buluşları olan hiyeroglif (resim yazısı) yazısını kullandılar. Hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar. Frigyalılar, İyonlar ve Lidyalılar, Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İyonlar … Devamını oku…

Tarih ve Yazı İlişkisi

Yazı, Mezopotamya’da Sümer şehir devletleri zamanında bulunmuştur. (M.Ö. 3200-3500) Yazı, tarih bilgilerinin ortaya çıkmasına hız kazandırmıştır. Yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Tarih yazının icadıyla başlar. Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler. Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır. Bu nedenle yazının icadından önceki dönemlere, o … Devamını oku…

Yazı-Alfabe-Matbaa Tarihi

*İlk adım;Günümüzden yirmi bin yıl önce mağara duvarlarına çizilen hayvan resimleriyle başlayan insanın iz bırakma tutkusu, altı bin yıllık bir geçmişi olan yazının ortaya çıkarılmasında atılan ilk adımlardır. *Önemi:Tarih, insanın yazıyı bulmasıyla başlar.(MÖ 3200) *İlk yazı nesneleri gösteren resimler şeklindeydi. *İlk Yazıyı bulan Sümerler, konuşma dilini yazı diline çevirmek suretiyle  düşünceyi ve tarihi gelecek kuşaklara … Devamını oku…