Persler

Medleri yıkarak tarih sahnesine çıktılar. Mezopo­tamya’daki II. Babil devletine son verdiler. Batı Anadolu’­daki Lidya devletine ve İyon şehir devletlerini egemenlik­lerine aldılar. Kafkasya’daki İskitleri yenilgiye uğrattılar. Ege denizi ile Karadeniz arasında yapılan Boğaz­lar ticaretini ele geçirmek için Yunanistan’daki Atina devletiyle savaştılar. Başarılı olamadılar. Bu sa­vaş­lardan biri olan Maraton Savaşı’nı kaybettiler. Perslerin egemenlik alanı doğuda Mave-raünnehir’den ve … Devamını oku…