Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)

Doğu Cephesi I. Dünya Savaşı’nda Ruslar Kafkaslardan çekilince, bölgede bir Ermeni devleti kurulmuştur. Mondros hükümlerine göre de, Türk ordusu Kuzeybatı İran ve Kafkasya’yı boşaltmıştır. Ermenilerin Doğu Anadolu’yu tehdit etmesi üzerine TBMM haziran 1920’de Doğu Cephesi’ni kurmuş, Kâzım Karabekir’i komutanlığına atamıştır. Türk ordusu Ermenileri Millî sınırlarımız dışına sürmüş, Kars ve Gümrü bize geçmiştir (Ekim-Kasım 1920). Ermeniler … Devamını oku…

Kurtuluş savaşında doğu cephesi

KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ STRATEJİSİ * Önce Erzurum’da bulunan XV. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek *    Güney cephesinde Fransızlara karşı düzenli birliklerle savaş­ma imkanı olmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak *  Kurtuluş savaşının kaderini belirleyecek olan Batı cephesin­de Yunanlılara karşı önce savunma savaşı yaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek … Devamını oku…

Kurtuluş savaşında cepheler

1.         Doğu Cephesi  Bu cephede, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır. TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık … Devamını oku…

3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması

DOĞU CEPHESİ (Gümrü Antlaşması) Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen devletler, kendilerine çıkar sağlamak için Osmanlı, ülkesinde yaşayan Müslüman olmayanların haklarını savunma rolü oy¬namışlardır. Ermeniler’i de bu politikalarına alet ettiler. Ermeniler, önce Rusya’nın, sonra da İngiltere’nin desteği ile, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak için harekete geçtiler. Pek çok katliam yaptılar. Ruslarla savaşan Türk ordusunu arkadan vurdular. … Devamını oku…