Güney Cephesi

Güney Cephesi Bu bölgedeki savaşı yöre halkı ve Temsilciler Kurulu’nun gönderdiği subaylar sürdürmüştür. Fransız-Ermeni güçlerine karşı savaşılmıştır. Fransa daha TBMM açılmadan 1920 başlarında Urfa ve Maraş’tan çekilmiştir. Ankara Antlaşması’ndan sonra ise, Hatay hariç Adana, Antep ve diğer yerleşmeleri boşaltmıştır. Maraş’ta Sütçü İmam, Urfa’da Ali Sâip, Antep’te Şâhin Bey direnişin sembolü olmuşlardır. İtalya’ya gelince, İzmir’in Yunanlılara … Devamını oku…

Kurtuluş savaşında güney cephesi

Mondros Mütakeresi’nden sonra Adana, Antep, Maraş ve Ur-fa önce İngilizlerin işgaline uğramış, Paris Konferansından sonra Fransızlara devredilmiştir. İngilizler bölge halkına yönelik baskılar yapmadıkları için cid­di bir direnişle karşılaşmadılar. Fransızlar bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal ederek ağır bas­kılar yaptılar ve sivil halka yönelik katliamlar gerçekleştirdiler. Bu durum halkın tepkisine neden oldu. Sivas Kongresi’nde bölgeye komutanlar tayin edildi. … Devamını oku…

Kurtuluş savaşında cepheler

1.         Doğu Cephesi  Bu cephede, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır. TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık … Devamını oku…