Cumhuriyet dönemi inkılapları

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Siyasi Alanda İnkılaplar  Saltanatın kaldırılması (1922)  Cumhuriyet’in ilanı (1923)  Halifeliğin kaldırılması (1924)  Çok partili rejim denemeleri Hukuk Alanında İnkılaplar 1921 ve 1924 Anayasası  Türk Medeni Kanunu (1926)  Türk Ceza Kanunu  Borçlar kanunu  İcra ve İflas kanunu Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar  Tevhit-i Tedrisat Kanunu (1924)  Harf İnkılabı (1928) TTK’nın açılması 1931 TDK’nın … Devamını oku…