Ekonomi alanında yapılan inkılaplar

Mustafa Kemal, askeri zaferlerin, siyasi ve ekonomik zaferlerle devam ettirilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu gayeyle ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmiş ve Lozan imzalanmadan önce ele almıştır. İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) : Lozan’daki barış görüşmelerinin kesildiği bir sırada, İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Değişik kesimlerden 1135 temsilcinin katıldığı bu kongrenin sonucunda … Devamını oku…

Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesinin açıklanması

1-Milletini sevme,onun değerlerini benimseme,başka milletleri küçümsemeden milletini yüceltmek için her türlü fedakarlığa katlanmaktır. 2-Vatanın bütünlüğü ,milletin egemenliği ve bölünmezliği esastır. 3-Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında ”Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” ifadesi ile vatandaşlar arasında hiçbir ayrıma izin verilmemiştir.Irkçı değildir ve milletimize saygılı olan tüm milletlere saygı esası vardır 4Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk … Devamını oku…

Cumhuriyet dönemi inkılapları

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Siyasi Alanda İnkılaplar  Saltanatın kaldırılması (1922)  Cumhuriyet’in ilanı (1923)  Halifeliğin kaldırılması (1924)  Çok partili rejim denemeleri Hukuk Alanında İnkılaplar 1921 ve 1924 Anayasası  Türk Medeni Kanunu (1926)  Türk Ceza Kanunu  Borçlar kanunu  İcra ve İflas kanunu Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar  Tevhit-i Tedrisat Kanunu (1924)  Harf İnkılabı (1928) TTK’nın açılması 1931 TDK’nın … Devamını oku…