25 Kasım 1925 Kılık-Kıyafet Kanunu

Sebepleri: 1-Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak 2-Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdur¬mak. 3-Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak. Açıklamalar: 1-Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır. 2-Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı. 3-3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamla¬rının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Ha¬ham Başı bu kuralın dışında … Devamını oku…

26 Aralık 1925 Miladi Takvimin Kabulü

Sebepleri: 1-Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kolaylaş¬tırmak   Açıklama: 1-Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü kabul edildi. 2-1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi. 3-1935’de haftalık tatil Cumadan Pazara alındı. 4-1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi. 5-Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişki¬leri kolaylaştırmaya yöne¬liktir.

30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Tekke; tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali¬yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal¬kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Önemi: 1-Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. 2-Birlik beraberliğin sağlanması … Devamını oku…

Siyasi alanda ve eğitim alanında yapılan inkılaplar

  SİYASİ ALANDA :   1- Saltanatın kaldırılması  (1 Kasım 1922 – Laikliğin ilk aşaması) 2- Ankara’nın başkent olması (13 Ekim 1923) 3- Cumhuriyet’in ilanı ( 29 Ekim 1923 – Demokratikleşmede önemli bir adım) 4- Halifeliğin ilgası (3 Mart 1924 Laikleşmede önemli bir adım) 5- Ordunun siyasetten ayrılması (19 Aralık 1924) 6- Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin çıkarılması (10 Nisan 1928) … Devamını oku…

Toplumsal (sosyal) alanda yapılan inkılaplar

1- Kılık – Kıyafet İnkılabı : – Şapka Kanunu (25 Kasım 1925) – Dini Kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanmadı (3 Aralık 1934) Not-1 : Çağdaşlaşma ile ilgili bir inkılaptır. Not-2 : Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hahambaşı bu kanunun dışında tutulmuştur. 2- Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) :  Çıkarılan kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatıldı. Yine aynı kanunla … Devamını oku…

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar

Mustafa Kemal, askeri zaferlerin, siyasi ve ekonomik zaferlerle devam ettirilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu gayeyle ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmiş ve Lozan imzalanmadan önce ele almıştır. İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) : Lozan’daki barış görüşmelerinin kesildiği bir sırada, İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Değişik kesimlerden 1135 temsilcinin katıldığı bu kongrenin sonucunda … Devamını oku…

Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Sanayi İnkılabı,buhar gücünün bulunması,bu gücün üretimde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk edilmesi,üretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi olayıdır.Yani Sanayi İnkılabı üretimde basit el aletlerinin yerini,makinenin almasıdır.Sanayi İnkılabı,”Globalleşme” denilen,pazarları ve üretimi dünya boyutuna taşıyan ekonomik dönüşümün de başlangıcını teşkil etmektedir. Sanayii İnkılabı küçük sermayeden,büyük sermayeye,yani … Devamını oku…