Tagged: soyadı kanunu

Cumhuriyet dönemi inkılapları

Cumhuriyet dönemi inkılapları

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Siyasi Alanda İnkılaplar  Saltanatın kaldırılması (1922)  Cumhuriyet’in ilanı (1923)  Halifeliğin kaldırılması (1924)  Çok partili rejim denemeleri Hukuk Alanında İnkılaplar 1921 ve 1924 Anayasası  Türk Medeni Kanunu (1926)  Türk Ceza Kanunu  Borçlar...