30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Tekke; tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali¬yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal¬kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Önemi: 1-Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. 2-Birlik beraberliğin sağlanması … Devamını oku…