Amasya Görüşmesi (önemi ve sonucu)

Amasya Görüşmesi Önemi ve Sonucu (20-22 Ekim 1919) Yeni kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin isteği üzerine ger­çekleşti. Görüşmeye İstanbul hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Sa­lih Paşa katıldı. Milli mücadeleyi temsilen, Mustafa Kemal başkanlığında Ra­uf Bey ve Bekir Sami Bey katıldılar. İstanbul hükümeti; Amasya görüşmesi ile Anadolu’daki mücadele hareketini kendi kontrolüne almayı amaçlamıştır. Temsil Kurulu ise; Milli … Devamını oku…

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Sultanı Alparslan komutanlarının birçoğunu Anadolu’nun fethi için görevlendirmiştir. Anadolu’nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlere yerleşerek birer beylik kurdular. Bu dev­letler görünüşte bağımsız hareket etmekle birlikte gerçekte Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlıydılar. Saltuklular (1071 – 1202) Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. İlk kurulan Anadolu beyliğidir. Gürcülerle ve Haçlılarla başarılı mücadeleler yapmışlardır. Danişmentliler … Devamını oku…