1.İnönü Muhaberesi ve Sonuçları

I.İnönü Muharebesi (1) Savunma savaşıdır. Sevr’i uygulatmak için TBMM’ye baskı yapmak isteyen İngilizlerin kışkırtmasıyla, Yunanlılar başlatmıştır. Sonuçları: • Çerkez Ethem İsyânı sırasında saldırıya geçen Yunanlılar, yenilerek geri çekilmiştir. • Yeni kurulan düzenli ordunun ilk...