Eğitimde Öncü Adres

1.İnönü Muhaberesi ve Sonuçları

I.İnönü Muharebesi (1)

Savunma savaşıdır. Sevr’i uygulatmak için TBMM’ye baskı yapmak isteyen İngilizlerin kışkırtmasıyla, Yunanlılar başlatmıştır.

Sonuçları:

• Çerkez Ethem İsyânı sırasında saldırıya geçen Yunanlılar, yenilerek geri çekilmiştir.

• Yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir.

Zaferin İç Politikadaki Etkileri:

• Yeni Devletin ilk Anayasası olan Teşkilât- Esâsîye yürürlüğe girmiştir (20 Ocak 1921)

• İstiklâl Marşı kabûl edilmiştir (12 Mart 1921).

• Halkın TBMM’ye güveni, dolayısıyla, düzenli orduya katılım artmıştır. Bu arada, İsmet (İnönü) generalliğe yükseltilmiştir.

Zaferin Dış Politikadaki Etkileri:

Fransa ve İtalya, Anadolu’yu işgâllerinin mâcera olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Fransa,TBMM ile ateşkes imzalamış, bundan sonra da, İtalya ile birlikte İngiltere’ye baskı yaparak, Yunanistan’ı barış masasına oturtmaya çalışmışlardır. Londra Konferansı bu baskının bir sonucudur. Fransa barış antlaşması yapmak için, TBMM’nin kendini kanıtlamasını beklemiştir.

• Londra Konferansı

• Afganistan ile Dostluk Antlaşması

• Moskova Antlaşması

 

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.