Eğitimde Öncü Adres
Tarama Etiketi

1.inönü savaşı

1.İnönü Savaşının sebep ve sonuçları

Sebepleri1.  Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanması sonucu milli kuvvet­lerin birbirleriyle mücadelelerinden yararlanmak istemesi2.  Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi3.  Sevr Antlaşması'nı Türk milletine zorla kabul…