1.İnönü Muhaberesi ve Sonuçları

I.İnönü Muharebesi (1) Savunma savaşıdır. Sevr’i uygulatmak için TBMM’ye baskı yapmak isteyen İngilizlerin kışkırtmasıyla, Yunanlılar başlatmıştır. Sonuçları: • Çerkez Ethem İsyânı sırasında saldırıya geçen Yunanlılar, yenilerek geri çekilmiştir. • Yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir. Zaferin İç Politikadaki Etkileri: • Yeni Devletin ilk Anayasası olan Teşkilât- Esâsîye yürürlüğe girmiştir (20 Ocak 1921) • İstiklâl Marşı … Devamını oku…

1.İnönü Savaşının sebep ve sonuçları

Sebepleri 1.  Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanması sonucu milli kuvvet­lerin birbirleriyle mücadelelerinden yararlanmak istemesi 2.  Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi 3.  Sevr Antlaşması’nı Türk milletine zorla kabul ettirmek iste­meleri  Sonuçları *   Savaşı Türk ordusu kazandı *    TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır. *   TBMM’nin otoritesi ve halkın TBMM’ye olan güveni arttı. *      İtilaf devletleri TBMM’yi Londra … Devamını oku…