1.İnönü Savaşının sebep ve sonuçları

Sebepleri 1.  Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanması sonucu milli kuvvet­lerin birbirleriyle mücadelelerinden yararlanmak istemesi 2.  Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi 3.  Sevr Antlaşması’nı Türk milletine zorla kabul ettirmek iste­meleri  Sonuçları *   Savaşı Türk ordusu kazandı...