Eğitimde Öncü Adres
Tarama Etiketi

1.dünya savaşı sonucunda oluşan olaylar

1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARIİmparatorluklar dağılmıştır. Yeni devletler kurulmuştur. Rusya’da Bolşevizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm gibi baskıcı rejimler doğmuştur. Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan Manda ve…