1.Dünya Savaşı Sonuçları Nelerdir

1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI İmparatorluklar dağılmıştır. Yeni devletler kurulmuştur. Rusya’da Bolşevizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm gibi baskıcı rejimler doğmuştur. Sömürgeciliğin ad…