1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI İmparatorluklar dağılmıştır. Yeni devletler kurulmuştur. Rusya’da Bolşevizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm gibi baskıcı rejimler doğmuştur. Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan Manda ve himâyecilik ortaya çıkmıştır. Yeni silahlar, sivillerin de ölmesine yol açınca,  sivil savunma örgütleri oluşturulmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Almanya’ya imzalatılan ağır şartlı  Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına  ortam hazırlamıştır.