Eğitimde Öncü Adres

İslamın Şartları 4. Sınıf Özet

İSLAM’IN ŞARTLARI 

İslam dininin beş temel esası vardır. Bunlara İslam’ın şartları denir. Bu beş temel esas şunlardır:

  • Kelime-i şehadet  getirmek
  • Namaz kılmak
  • Zekât vermek
  • Oruç tutmak
  • Hac etmek

Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı kelime-i şehadet sözünü kalpten tasdik ederek dil ile söylemektir.

 Kelime-i şehadet, “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” cümlesiyle ifade edilir.

Anlamı şöyledir: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.”

Kelime-i şehadet ile aynı anlama gelen başka bir söz de kelime-i tevhid ifadesidir.

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.” olarak söylenir. “Allah’tan (c.c.) başka hiçbir ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.” anlamına gelir.

 Namaz Kılmak

İslam’ın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce buyrulan bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman, namaz kılmakla yükümlüdür.

Akıl baliğ olmuş yani ergenliğe girmiş, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir.

Zekât Vermek

Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekât denir.

Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 80.18 gram altın veya bu değerde, para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekât vermesi farzdır. Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır. Bu onda bir zekâta da öşür denir.

Not: Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Oruç Tutmak

Ramazan orucu, İslam’ın temel esaslarından biridir. Oruç, tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir.

   Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır. Tutmamak büyük günahtır.

Hac Gitmek

   Hac, Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.

Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir