Eğitimde Öncü Adres

İmanın Şartları 4. Sınıf Özet

İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI ( İMANIN ŞARTLARI )

İslam dininde, her Müslüman’ın inanması gereken bazı temel inanç esasları vardır. İmanın şartları denilen bu esaslar;

 1. Allah’a (c.c.) İman,
 2. Meleklere İman,
 3. Kitaplara İman,
 4. Peygamberlere İman,
 5.  Kader ve kazaya İman,
 6. Ahirete İmandır.

Allah’a İman

İslam dininde yer alan inanç esaslarının ilki Allah’a (c.c.) imandır. Allah’a (c.c.) iman etmek; Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını kalpten kabul etmektir.

Meleklere İman

Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler. Meleklerin kanatları var, ama, nasıl olduğunu bilemeyiz.

Her insanın bütün işlerini yazan meleklere, Kiramen katibin denir. Sual meleklerine Münker ve Nekir denir. Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail.

Cebrail (a.s.):Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletir.

Azrail (a.s.):Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir.

Mikâil (a.s.):Doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir.

İsrafi l (a.s.) :Kıyamet ve diriliş vaktini ilan etmekle sorumludur. 

Kitaplara İman

İlahi kitaplar Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini içerir. Bu kitapların gönderiliş amacı insanları doğruluğa, mutluluğa ve huzura ulaştırmak için yol göstermektir. Bazı peygamberlere“suhuf” adı verilen ilahi metinler gönderilmiştir. Bunun dışında Allah (c.c.) dört büyük kitap göndermiştir. Bu kitaplar ve gönderildiği peygamberler şöyledir:

Tevrat   Hz. Musa’ya (a.s.),

Zebur   Hz. Davut’a (a.s.),

İncil      Hz. İsa’ya (a.s.),

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiştir.

Din kitaplarımızda bildirilen 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir.

100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:

 •      10 suhufu,  Âdem (a.s.),
 •      50 suhufu,  Şit (a.s.),
 •      30 suhufu,  İdris (a.s.),
 •      10 suhufu,  İbrahim (a.s.), 

NOT: Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir. 

Peygamberlere İman

Peygamber,  Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanların arasından Allah tarafından seçilip görevlendirilen kişidir. Hz. Âdem ilk peygamber, bütün insanlığa gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir. Bu ikisinin arasında, çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur.
Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.

Peygamberlerin sıfatları şunlardır:

 • Doğru sözlüdürler. (sıdık)
 • Güvenilirdirler. (emanet)
 • Akıllı ve zeki insanlardır. (fetanet)
 • Günah işlemekten kaçınmışlardır. (ismet)
 • Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi bildirmişlerdir. (tebliğ)
 • Her işte hakkı gözetir (Adalet)
  Peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz.(Emnül-azl )

Kaza ve Kadere İman

Kader, Allah’ın (c.c.) varlıkları ölçülü, uyumlu, düzenli bir şekilde yaratması; ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilmesi anlamına gelir. Takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi ise kaza olarak adlandırılır. 

Ahirete İman

Ahiret, sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamlarına gelir. Ahiret hayatı, dünya hayatından sonra başlayıp ebedî olarak devam edecek olan hayattır. Ahiretin varlığına inanmak, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Bu inanca göre bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra ahirette yeniden diriltilecektir. İnsanlar mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir