6.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soru ve cevapları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER 6.SINIFLAR II. DÖNEM II. YAZILI

Ad-Soyad: ……………………………………..                               Sınıf No: …………………………..

Ülke dışına çıkacak malların ve ülkeye giriş yapılacak malların kontrol edildiği yere ne ad verilir?
A) İhracat B) İthalat C) Gümrük D) Sınır

Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir?
A) Yer altı kaynakları B) Su kaynakları
C) İklim D) Sanayi

Aşağıdakilerden hangisi Türki Cumhuriyetler-den biri değildir?
A) Türkmenistan B) Kırgızistan
C) Pakistan D) Azerbaycan

Dünyanın değişik bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Hindistan’da tarım, Avrupa’da sanayi, Asya’nın iç kesimlerinde hayvancılık, Japonya’da balıkçılık gibi.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünyanın her yerinde aynı ekonomik faaliyet türü
yapılır.

B) Coğrafi konum ekonomik faaliyetlerde etkilidir.
C) Ulaşım faktörü ekonomik faaliyet türünü etkiler.
D) Farklı iklimlerin görülmesi ekonomik faaliyetleri
etkilemiştir.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi ihracat yaptığımız ürünler arasında yer almaz?
A) Elektronik eşyalar B) Hazır giyim
C) Petrol ve doğalgaz D) Sebze ve meyveler

1991’de bağımsızlığını kazanan Türkî Cumhuriyetlerle Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir yıl sonra Dış işleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kuruluş hangisidir?

A) UNESCO B) TBMM
C) TİKA D) TEMA

Türkiye’nin hem ihracatında hem de ithalatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Japonya
C) ABD D) İtalya

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfus dağılışını en az etkiler?
A) Yer altı zenginlikleri
B) Bitki örtüsü
C) Ekonomik faaliyetler
D) İklim tipi

Ülkelerin doğal afetlerde birbirinin yardımına koşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) İş birliği ile dayanışmaya önem vermeleri
B) Yaptıkları yardımlarda kendi çıkarlarını düşünmeleri
C) Birbirlerinin sorunlarına karşı duyarlı olmaları
D) Yardımlaşmanın bir insanlık görevi olduğunu bilmeleri

Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi iç ticarete girmez?
A) Pozantı’dan İstanbul’a götürülen kirazların
marketlerde satışa sunulması

B) Kars-Ardahan’da yetiştirilen hayvanların
Kurban Bayramı nedeniyle Ankara’da hayvan

pazarlarında satılması

C) Bursa’da üretilen ipekli kumaşların Almanya’ya
ihraç edilmesi

D) Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılan fındığın,
Fiskobirlik tarafından alınması

Yukarıdaki şemada soru işareti olan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? ( sbs-2008

A) Bütün mesleklerde başarılı olur.
B) Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
C) Çalışma verimliliği artar.
D) Kendine güven duyar.

Bir ülkede demokrasinin olup olmadığının işaretleri vardır. İşte bu işaretlere Demokrasinin Temel İlkeleri diyebiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir?

A) Milli Gençlik B) Milli Ekonomi
C) Milli Savunma D) Milli Egemenlik

Tarih boyunca devletler birbirinden farklı birçok yönetim biçimleri görmüşlerdir. Bunlardan birisi de din adamlarının kontrolünde, dini kurallara göre hareket etmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yönetim biçimi hangisidir?

A) Cumhuriyet B) Teokrasi
C) Oligarşi D) Monarşi

Her yönetim biçimi tarih içinde sürekli bir gelişme göstermiştir. Demokrasi de ilk dönemlerden günümüze gelene kadar sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetim biçimlerindeki gelişmelerden değildir?
A) BM İnsan Hakları bildirgesinin kabulü
B) Kilisenin insanlar üzerindeki etkisinin artması
C) Roma’da tüm insanlara vatandaşlık hakkı
verilmesi.

D) Fransız İhtilali ile insanların krallığa karşı
ayaklanması.

Tarih boyunca İnsan Hakları da sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sebeplerinden biri değildir?
A) Farklı uygarlıkların etkisi
B) Çeşitli dinlerin etkisi
C) Gelişmelerin tesadüfen olması.
D) Düşünür ve hukukçuların halkı aydınlatması

Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir.
İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol, aşağıdakilerden hangisidir? (sbs-2010)

A) Kültürel varlıkların koruma altına alınması
B) Geleneklerin sonraki kuşaklara aktarılması
C) Bireylere, çevreyi koruma bilincinin kazandırılması
D) Farklı görüşlerin dile getirilmesinin sağlanması

Sosyal Bilgiler eğitimi alan bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? (sbs-2010)
A) Toplumsal sorunlara duyarlı olması
B) Toplumun değerlerine saygı duyması
C) Başkalarının haklarını ihlal etmesi
D) Bireylerin farklılıklarını hoşgörü ile karşılaması

Demokraside herkes kanun önünde eşittir. Hiç kimseye din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz. Buna göre, yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Milli egemenlik B) Hürriyet ve eşitlik
B) Siyasi partiler D) Seçme ve seçilme

Hem doğuştan hem de sonradan kazandığımız birçok temel haklarımız vardır. Bunlar içerisinde ayrıntılı bilgisi anayasamızın (24.Maddesinde) verilen temel hakkımız hangisidir?
A) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı.
B) Dilekçe Hakkı
C) Özel Hayatın Gizliliği
D) Yaşama Hakkı

Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?
A) Konut Dokunulmazlığı
B) Eğitim Hakkı
C) Özel Yaşamın Gizliliği
D) Yaşama Hakkı

www.sorubak.com

Yazılının Tam Hali ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.